Naar inhoud
 

OPROEP

Beeldende kunst docenten gezocht

Regie in de diverse kunstklas

Vanuit hedendaagse visies op kunsteducatie worden docenten aangemoedigd om te vernieuwen, te experimenteren en in te spelen op de actualiteit. Als docentopleiders zien wij dat startende kunstdocenten dit als spannend kunnen ervaren, vooral op grootstedelijke scholen. Leerlingengroepen bestaan daar uit een grote variatie in cultuur, economische status, taal, religie en thuissituatie (El Hadioui, 2022). Een vraag die deze docenten vaak bezighoudt is: hoe hou ik de regie, en creëer ik tegelijk een open sfeer? Wij ervaren dat bestaande theorie over klassenmanagement vooral toepasbaar is op kernvakken, en onvoldoende is toegespitst op het kunstvak. Als een docent goed en uitdagend kunstonderwijs wil geven, heeft de groep een uitnodigende artistieke sfeer nodig. We kunnen hierin leren van artistieke praktijken van kunstenaars en kunstdocenten die soepel spelen met de dynamiek van divers samengestelde groepen. Met dit onderzoek willen we waardevolle strategieën uit het artistieke en educatieve veld zichtbaar maken. Zodat we startende kunstdocenten kunnen toerusten met (artistieke) vaardigheden om stevig in hun schoenen te staan in een grootstedelijke klas. 

Biografie
Meldrid Ibrahim 
is docent vakdidactiek, kunst & technologie en filmeducatie aan de Breitner Academie (AHK) en freelance educatief ontwerper. meldrid.ibrahim@ahk.nl

Gina Sanches is docent vakdidactiek, onderzoeksbegeleider en studieloopbaanbegeleider, aan de Breitner Academie (AHK) en freelance educatiemaker. gina.sanches@ahk.nl

Delen
 

OPROEP

Beeldende kunst docenten gezocht