Transdisciplinaire ontwerplabs 2.0

Dit ontwerponderzoek, waarbij lesmateriaal op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie ontwikkeld en geïmplementeerd gaat worden in groep 5/6 van het PO en klas 2 bèta mavo van het VO, valt binnen het onderzoeksthema ‘geïntegreerd onderwijs’ van het lectoraat Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding van Windesheim Flevoland en het onderzoeksthema ‘interdisciplinariteit’ van het lectoraat Kunsteducatie van de AHK. Het is een vervolgonderzoek van ontwerponderzoek ‘Transdisciplinaire ontwerplabs’ uit 2017 van Groenendijk en Heijnen. Hierin werd op zoek gegaan naar nieuwe manieren om betekenisvol lesmateriaal te maken op het snijvlak van kunst, technologie en wetenschap waarbij het ontwikkelen van de 21e eeuwse vaardigheden creatief denken, probleem oplossen, kritisch denken en samenwerken voor leerlingen in het voortgezet onderwijs centraal stond. In dit vervolgonderzoek wordt de theorie uit ‘Transdisciplinaire ontwerplabs’ in de praktijk gebracht en staat de volgende onderzoeksvraag centraal: ‘Op welke manieren kunnen leerlingen 21e eeuwse vaardigheden ontwikkelen tijdens het werken aan levensechte, transdisciplinaire problemen op het snijvlak van kunst, wetenschap en techniek?’

Biografie

Kirsten van Muijen is afgestudeerd aan de opleiding AMV/Schoolmuziek aan het Conservatorium van Amsterdam. Ze werkte onder meer als docent AMV op de Gooische muziekschool en CKV Almere. Momenteel is ze werkzaam als docent muziek op een VO daltonschool in Almere waar ze haar hart verloren heeft aan het vmbo en uitsluitend werkt met mavoleerlingen. Sinds 2012 is zij docent methodiek-didactiek en stagebegeleider aan de Opleiding Docent Muziek van het Conservatorium van Amsterdam. In 2017 voltooide ze de master Kunsteducatie aan de AHK. In het kader van de master deed ze onderzoek naar het integreren van kunst binnen het vak O&O (Onderzoek&Ontwerpen).

Contact: kirsten.vanmuijen@ahk.nl

Delen