Muziek is meer in het Speciaal Onderwijs

In het project Muziek is Meer in het Speciaal Onderwijs is een nieuw leerlingvolgsysteem, met passende muzikale activiteiten, ontwikkeld waarbij de sociaal-emotionele ontwikkeling in muziek een belangrijke plaats krijgt naast de muzikale ontwikkeling. Door middel van onderzoek, observaties, interviews en kenniskringen is dit volgsysteem ontwikkeld, uitgeprobeerd en aangescherpt. 

Het project 'Muziek is meer' is los van de onderzoeksgroep uitgevoerd en bekostigd door het LerarenOntwikkelFonds (LOF). Het lectoraat Kunsteducatie heeft het project inhoudelijk begeleid. 

Biografie

Marijke Smedema is afgestudeerd aan de opleidingen Sociaal Pedagogische Hulpverlening (Fontys Eindhoven) en AMV/Orthopedagogische Muziekbeoefening (Conservatorium Maastricht). Ze werkte onder meer als projectleider en trainer voor Musicians without Borders, als adviseur voor een centrum voor de kunsten en als gastdocent voor het Conservatorium van Amsterdam. Momenteel is ze werkzaam als vakleerkracht muziek en bovenschools cultuurcoördinator in het speciaal onderwijs. In 2013 voltooide ze de master Kunsteducatie aan de AHK. In het kader van de master deed ze onderzoek naar het beoordelen van muziek in het speciaal onderwijs. 

Publicaties, presentaties en workshops

Smedema, M. (2023). Podcast Muziek is meer. Amsterdam. NL: Lectoraat Kunsteducatie.
Smedema, M. (2021). Muziek is meer. Kunstzone, 20(2), 16-18.
Smedema, M. (2021). Muziek is meer. Amsterdam. NL: Lectoraat Kunsteducatie, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.
'Muziek is Meer', presentatie Conferentie Next Stop, onbeperkt Kunst & Cultuur, LKCA (Hilversum, 2019)
‘Muziek is Meer’ workshop voor docenten muziekschool Amsterdam (april 2019)

Delen