Burgerschap in muziekeducatie

Burgerschap kun je niet onderwijzen maar moet je samen construeren. Het muzieklokaal is een wereld in het klein; een samenraapsel van volstrekt authentieke individuen met andere bagage. Je leert naar elkaar te luisteren, elkaar feedback geven en iedereen brengt eigen (muzikale) expertise mee die nuttig is voor de groep als geheel. Door de groep te beschouwen als een ‘community of learners’ oefenen leerlingen bij te dragen als actieve participant in een leergemeenschap, waardoor ze onbewust vaardigheden aanleren die passen binnen actief burgerschap. 

Mattanja Koolstra

Mattanja Koolstra studeerde af aan het Conservatorium van Amsterdam bij de Opleiding Docent Muziek. Zij werkt daar sinds 2014 als docent en stagebegeleider en geeft les aan de bovenbouwklassen muziek op het Hyperion Lyceum in Amsterdam Noord.
Sinds januari 2020 werkt Mattanja aan een ontwerponderzoek waarin wordt onderzocht hoe muziekonderwijs actief burgerschap kan bevorderen. 
Contact: mattanja.koolstra@ahk.nl

Delen