Transformatief leren

De wereld verandert steeds sneller. Zo snel zelfs dat het niet bij te houden en te overzien is. Daarmee komt het idee om te leren voor de toekomst onder druk te staan. Als we die toekomst niet kennen hoe weten we dan wat we moeten leren? Deze vraag is o.a. ook onderzocht door Platform 2032 en heeft op basis van een brede maatschappelijke dialoog het kabinet geadviseerd meer nadruk op persoonsvorming te leggen.

Een leertheorie die mogelijk handvatten biedt voor het vormgeven van onderwijs waarin persoonsvorming centraal staat is transformatief leren. Transformatief leren is het ervaren van een diepe, structurele verschuiving in denken, voelen en handelen op basis van objectieve en subjectieve reflectieprocessen. Een dergelijke verschuiving werpt een ander licht op ons begrip van onszelf, onze relaties met anderen en de wereld om ons heen.

Platform 2032 heeft weinig expliciet gemaakt hoe die persoonsvorming meer gestimuleerd kan worden. Daarom gaat Melvin Crone in samenwerking met docenten uit het voortgezet onderwijs op zoek naar een antwoord binnen het kunstvak beeldend in de vierde klas van een vmbo, havo en vwo op basis van de theorie van transformatief leren.

Publicaties, presentaties en workshops

Arts Advocacy: Why the Arts Matter. (2022). keuzevak Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten 
Crone, M. (2022). Beeldend kunstonderwijs ter bevordering van persoonsvorming in het voortgezet onderwijs. Kunstzone, 22(2), 8-11.
Crone, M. (2021). Educatietool Transformatief beeldend kunstonderwijs.
Crone, M. (2021). Podcast Transformatief beeldend kunstonderwijs. Amsterdam. NL: Lectoraat Kunsteducatie.
Crone, M. (2021). Transformatief beeldend kunstonderwijs. Amsterdam. NL: Lectoraat Kunsteducatie, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.
Crone, M. (2018). Kijk wijzer of kijk dommer. Kunstzone, december 2018, 12, pp.20-22.
Crone, M. (2006). De Kunstkijkwijzer. Amsterdam. NL: Lectoraat Kunsteducatie, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

Biografie

Melvin Crone is senior docent kunsttheorie en kunstbeschouwing aan de Breitner Academie. Naast het verzorgen van (project)onderwijs is hij projectmanager blended learning. Vanaf 2009 is hij verbonden aan het College voor Toetsen en Examens als voorzitter van de vaststellingscommissie eindexamens (cse en cpe) tekenen, handvaardigheid en textiele werkvormen havo vwo en als voorzitter van de syllabuscommissie van hetzelfde vak. Als voorzitter van het KVDO en scribent heeft hij een bijdrage geleverd aan de herziening van de voorlaatste opleidingsprofielen van de docent dans, muziek, theater en beeldend. 

contact: melvin.crone@ahk.nl

Delen