Teacher as Activist/Artist

For this PhD I will build on the outcomes of my previous research Dealing with the real stuff. Design research into interdisciplinary citizenship education through the integration of civic and arts education (Roos, 2020) and focus on developing a pedagogical approach for student teachers to help learners to engage in social change, based on the practices of contemporary activists (for a more interdisciplinary focus, outside the realm of mere art) and activist artists. To do so, in this PhD I will further explore the methods of activists and activist artists and the (artistic) strategies they use to address social issues, through ethnographic fieldwork within activist and activist art practices (e.g. artists, hackers, designers) and literature study.

The outcomes of this fieldwork will be translated in a model for interdisciplinary arts and citizenship education. This model will guide the design of an interdisciplinary teacher training program for student teachers in both arts and citizenship education (Amsterdam University of the Arts, Amsterdam University of Applied Sciences). The training program will be evaluated and based on the findings a definite model for the interdisciplinary arts and citizenship education program will be established. During the training student teachers will design a series of interdisciplinary lessons, which they will implement and execute in the educational practice. The educational design, their subject matter and pedagogy are based on the model that I will develop in the course of my research project.

Dealing with the real stuff: activistische kunst in het voortgezet onderwijs

Voor dit onderzoek gaat Nathalie Roos, in samenwerking met docenten kunst en maatschappijleer, een module ontwerpen, waarin vakoverstijgend gewerkt wordt aan vaardigheden, die zowel aansluiting vinden bij de kunstvakken als bij burgerschap en maatschappijleer. In deze module gaan leerlingen, in samenwerking met een activistische kunstenaar, artistieke acties ontwerpen waarin zij aandacht vragen voor een maatschappelijk probleem.

Het onderzoek richt zich op de vraag of activistische kunst ruimte kan bieden voor een kritische reflectie op de maatschappij en of leerlingen, middels de te ontwikkelen module, vaardigheden opdoen met betrekking tot kritisch denken, samenwerken en het bieden van weerstand. De te ontwerpen module sluit in deze aan bij  21e eeuwse vaardigheden (kritisch denken, samenwerken). Hieraan wordt de vaardigheid weerstand bieden toegevoegd, omdat het goed is om jongeren voor te bereiden op de toekomstige maatschappij, maar dat het ook van belang is om hen te leren dat ze weerstand kunnen bieden aan ontwikkelingen die gaande zijn. Activistische kunst en kunstenaars kunnen leerlingen hierbij inspireren.

In maart 2023 is de volgende editie van de nascholing 'Dealing with the real stuff', gebasseerd op dit onderzoek. Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden.

Biografie

Nathalie Roos verwierf haar lesbevoegdheid aan de opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving van de AHK. Vervolgens studeerde ze Culturele Antropologie aan de Universiteit van Amsterdam en heeft ze de interdisciplinaire master Kunsteducatie aan de AHK afgerond. Nathalie werkte op een atelier voor dak- en thuisloze kunstenaars en als projectmedewerker educatie bij BAK basis voor actuele kunst. Tijdens haar studie aan de master Kunsteducatie deed ze onderzoek naar de waarde van de culturele antropologie voor het hedendaagse kunstonderwijs. Sinds 2016 werkt Nathalie als docent empirisch onderzoek bij de master Kunsteducatie. Daarnaast zet ze met haar stichting EMIC kunsteducatieve projecten op, waarbinnen verschillende doelgroepen (bijvoorbeeld jongeren en dak- en thuislozen) met elkaar samenwerken rondom actuele maatschappelijke vraagstukken en hedendaagse kunst.

Contact: nathalie.roos@ahk.nl 

Publicaties, presentaties en workshops

Publicaties
Roos, N. (2022). Elke grap is een kleine revolutieKunstzone, 22(3),20-23.

Bremmer, M., Heijnen, E., Hotze, A., Van Dartel, M., Roos, N., Arets, D., Stubbe, J., Van Keulen, H., Noordegraaf-Eelens, L., & Van der Sande, R. (2021). ArtsSciences-onderwijs: een onderzoeksagenda. Amsterdam: Lectorenplatform onderwijs op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie. 

Bremmer,  M.,  Heijnen,  E.,  Hotze,  A.,  Pijls,  M.,  Beamer,  E., &  Roos,  N.  (2021). ArtsSciences Design-a-thon: solving complex problems in interdisciplinary teams. European Journal of STEM Education, 6(1), 11

Roos, N. (2020). Dealing with the real stuff. Amsterdam. NL: Lectoraat Kunsteducatie, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

Roos, N. (2020). Dealing with the real stuff. Activistische kunst in het voortgezet onderwijs. Kunstzone, 19(1), 8-11.

Hotze, A., Bremmer, M., Heijnen, E., Pijls, M., Beamer, E., & Roos, N. (2019). ArtsSciences designathon. Pressure cooker voor aankomende leraren die vanuit verschillende disciplines samenwerken aan een vakoverstijgende ontwerptaak. Velon, 40(3), 196-206. 

Heijnen, E., Bremmer, M., Hotze, A., Van Dartel, M., Pijls, M., Keulen, H., Rijken, D., & Roos, N. (2019). ArtsSciences-onderwijs: een onderzoeksagenda. Amsterdam: Lectorenplatform onderwijs op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie.

Bremmer, M., Heijnen, E., Hotze, A., Roos, N. & Pijls, M. (2019). Designathon: Een interdisciplinaire pressure cooker. Kunstzone, 18(4), pp. 14-15 

Presentaties en workshops
Kunst, activisme en burgerschap, discussiegroep tijdens opening CASE (Amsterdam, 2022).

'Arts, activism, citizenship and education', gastcollege bachelorstudenten Erasmus Universiteit (Rotterdam, 2022)

Presentatie Dealing with the real stuff, MBO Raad (Apeldoorn, 2021)

Leernetwerk Dealing with the real stuff, Stichting Cultuurprofielscholen (2021)

Nascholing Dealing with the real stuff, Breitner Academie (Amsterdam, 2021)

Dealing with the real stuff, workshop docentopleiding beeldende kunst en vormgeving (Maastricht, 2021)

'Dealing with the real stuff' over kunst, activisme, kunst- en burgerschapsonderwijs, presentatie symposium kunst als burgerschapsonderwijs, LKCA en Lectoraat KE (online, 2021)

'Dealing with the real stuff' over kunst, activisme, kunst- en burgerschapsonderwijs, presentatie Stichting Cultuurprofielscholen (online, 2021)

'Dealing with the real stuff' over kunst, activisme, kunst- en burgerschapsonderwijs, masterclass docentenopleiding beeldende kunst en vormgeving (Maastricht, online, 2021)

‘Dealing with the real stuff’, presentatie Alumnidag MAKE (Amsterdam, 2019)

‘Dealing with the real stuff’, presentatie Alumnidag Breitner Academie (Amsterdam, 2019)

‘Dealing with the real stuff’, presentatie InSea Conferentie (Canada, Vancouver, 2019)

Overig
Free Spaces; kunst, activisme en burgerschap (Breitner Academie en Hogeschool van Amsterdam, 2022) Minor lerarenopleiding

Roos, N. (2021). Podcast Kunst, activisme en burgerschapsonderwijs. Amsterdam. NL: lectoraat Kunsteducatie.

Delen