Raad van Advies

Talita Groenendijk

Talita Groenendijk (1979) werkt als onderzoeker bij SLO. Ze richt zich daarbij vooral op curriculumontwikkeling op schoolniveau. Talita studeerde aan de docentopleiding beeldende kunst en vormgeving en daarna studeerde ze sociale en culturele antropologie.  Ze promoveerde in 2012 aan de Universiteit van Amsterdam met onderzoek gericht op creatieve processen van leerlingen in het kunstonderwijs. Sindsdien richt zij zich vooral op het ontwerpen van onderwijs door leraren.

Edwin van Meerkerk

Edwin van Meerkerk (1972) studeerde geschiedenis en wijsbegeerte en promoveerde als cultuurhistoricus. Hij is als universitair docent kunsteducatie en cultuurbeleid verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn onderzoek richt zich op kunst en cultuur in het reguliere onderwijs, de samenwerking tussen scholen en culturele instellingen en het beleid ten aanzien van cultuur(educatie). Hij is als onderzoeker sinds 2013 betrokken bij het programma Cultuureducatie met kwaliteit.

Zeynep Gündüz

Zeynep Gündüz (1978) is onderzoeker en docent binnen het domein dans. Ze is in 2012 aan de Universiteit van Amsterdam gepromoveerd op het onderzoek naar dans, gecreëerd met interactieve technologieën (motion-tracking). Tegenwoordig doet ze praktijkgericht onderzoek naar hoe een online dansles het beste ervaren kan worden door de student. Gündüz is verbonden als docent dans en performance theorie aan de AHK en Fontys. Ze is afgestudeerd aan de balletacademie in Ankara in Turkije. In Nederland studeerde ze moderne dans en media studies (BA en MA).

Bert Verveld

Bert Verveld was van 1 maart 2015 tot 1 maart 2023 voorzitter van het College van Bestuur van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK). De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) neemt nationaal en internationaal een prominente plaats in binnen het onderwijs in de kunsten. Bert is nu voorzitter van de landelijke overleg van opleidingen en instituten voor kunstvak docentenopleidingen, Raad van Toezicht van CINOP en stichting Cultuur en School Utrecht. Ook is hij lid van de Adviesraad van CASE (Centre of Expertise on Arts Sciences and Education).

Delen