Onderzoek naar het ELJA Kindermuseumlab van het Amsterdam Museum

Het Amsterdam Museum wordt gerenoveerd. Een belangrijk onderdeel van het hernieuwde Amsterdam Museum is een museum voor en door kinderen. Maar hoe gaan de programmering en de museumruimtes er precies uitzien? Wat hebben kinderen nodig om zich deze ruimtes eigen te maken en echt als plek te gebruiken voor artistieke reflecties op de stad en hun plek daarin? Om die vragen te beantwoorden gaat het Amsterdam Museum in de periode 2023-2025 samen met Amsterdamse kinderen tussen de 9 en 12 jaar het nieuwe Amsterdam Museum voor en door kinderen vormgeven door middel van het ELJA Kindermuseumlab. Behalve door het volgen van lab-sessies in de verschillende stadsdelen van Amsterdam, het samen werken aan kunstwerken en samenstellen van tentoonstellingen, krijgen de betrokken kinderen een stem via een kinderklankbordgroep en kinderdirecteur. Zo helpen ze om de blik van het publiek en personeel te openen en het museum dé plek voor kinderen te maken. Maar bovenal biedt het maken van en kijken naar kunst voor de kinderen mogelijkheden om te reflecteren op henzelf, hun omgeving en de wereld. Het Amsterdam Museum en ELJA Foundation vragen het lectoraat Kunsteducatie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten om het driejarige traject naar een kindermuseum te begeleiden met training en onderzoek. De trainingen voor kunstenaars en museumeducatoren, voorafgaand aan de lab-sessies, zijn gebaseerd op de principes van ‘wicked arts assignments’ (Heijnen & Bremmer, 2020). Het onderzoek is gefaseerd opgezet met verkennend (‘voedend’) onderzoek in het eerste jaar en impactonderzoek in het tweede en derde jaar. Voor de uitvoering van het onderzoek heeft het lectoraat de opdracht verstrekt aan Urban Paradoxes (Sandra Trienekens). 

Biografie 
Sandra Trienekens is sociaal geograaf (MA) en cultuursocioloog (PhD). Tot 2011 was zij werkzaam aan universiteiten in Nederland en Engeland en als lector Burgerschap en Culturele Dynamiek aan de Hogeschool van Amsterdam. Sindsdien zet ze zich fulltime in voor haar onderzoeks- en adviesbureau Urban Paradoxes, gespecialiseerd in thema’s op het snijvlak van kunst en samenleving zoals participatie, burgerschap, inclusie, kansengelijkheid en (culturele) democratie.
 

Delen