ArtsSciences onderwijs voor leerlingen in het VSO

In dit evaluatie-onderzoek is gekeken of ArtsSciences, onderwijs op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie, een aantrekkelijke vorm van kunstonderwijs kan zijn voor jongeren met autismespectrumstoornissen (ASS) in het Speciaal Voortgezet Onderwijs (VSO). Aanleiding voor dit onderzoek is het streven naar inclusief onderwijs voor iedereen en het bieden van een passend kunsteducatief aanbod voor jongeren met ASS.
ArtsScience onderwijs biedt hier mogelijk aanknopingspunten omdat dit type onderwijs vaak uitgaat van oplossingsgerichte, systematische en technisch georiënteerde manier van denken en werken. Dit zijn vaardigheden waar leerlingen met ASS vaker aanleg voor lijken te hebben.
(Baron-Cohen, 2020).

In het eerder uitgevoerde, kleinschalige ontwerponderzoek ArtsSciences Unlocked (Bremmer, Heijnen, Kersten, 2022) is gekeken hoe ArtsSciences-onderwijs kan aansluiten bij de talenten en interesses van jongeren met ASS. Hierbij is een model ontwikkeld dat in kaart brengt welke ontwerpprincipes bijdragen aan de vormgeving van dit type onderwijs.

Dit ontwerpmodel vormt het uitgangspunt bij het uitvoeren van dit onderzoek. Waar het eerste onderzoek werd uitgevoerd in een zorginstelling met jongeren tussen de 12-19 jaar die uitgevallen waren van school, werd dit model getest en geëvalueerd in drie klassen 4 havo van het speciaal voortgezet onderwijs.

Biografie

Sanne Kersten is programmacoördinator van het derde cyclus onderzoeksprogramma THIRD bij DAS Graduate School en werkt als onderzoeksassistent en coördinator bij het lectoraat Kunsteducatie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Ze werkte aan onderzoek rond het thema 'teacher as conceptual artist' en is co-auteur van het boek Wicked Arts Assignments (Valiz, 2020), een boek over de hedendaagse praktijk van kunstdocenten.

Contact: sanne.kersten@ahk.nl 

Publicaties, presentaties en workshops

Kersten, S. (2024) Dansend leren. Een gesprek over hoe dans kan bijdragen aan taalontwikkeling.
- Kersten, S. (2024). Eigentijds theatermaken. Een gesprek over dilemma’s, uitdagingen en suggesties. Kunstzone KZ01//2024
Kersten, S. (2022). De menselijke cyborg. ArtsSciences-onderwijs voor jongeren met autisme. Kunstzone 04
- Bremmer. M., Heijnen, E., Bandringa, A. en Kersten, S. (2022). Arts Sciences Unlocked. Workshop tijdens conferentie NEXT STOP 2022
- Bremmer, M., Heijnen, E., Kersten, S. (2022) ArtsSciences Unlocked. Amsterdam, NL: Lectoraat Kunsteducatie, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. 
- Heijnen, E., Bremmer, Bandringa, A. en Kersten, S. (2021). Arts Sciences Unlocked. Workshop tijdens conferentie Arts loves Sciences 18 november 2021, lectorenplatform OKTW.
- Kersten, S. (2021). Als kunstenaar voor de klas staan. Interview met Sterre Boerkamp. In: Mister Motley.
- Kersten, S. (2021). Creativiteit stimuleren is als het trainen van spieren. Interview met Andrea Palašti. In: Mister Motley.
- Kersten, S. (2021). Leren de wereld te bewonen door wederkerigheid. Interview met Sabina Enéa Téari. In: Mister Motley.
- Kersten, S, Wirtz, P. en Nigten, A., (2021). 10 jaar Digital Art Lab, Zoetermeer: Digital Arty Lab.
- Bremmer, M., Heijnen, E., & Kersten, S. (2021). Teacher as conceptual artist. International Journal of Art & Design Education, 40(1), 82-98.
- Kersten, S. (2020). Educatietools voor het kunstonderwijs. Kunstzone 6, 58.
- Kersten, S (2020). Interviews. in: E. Heijnen & M. Bremmer (Eds.), Wicked Arts Assignments. Amsterdam, the Netherlands: Valiz. (p. 35-54).
- 'Teacher as conceptual artist', presentatie ism Melissa Bremmer en Emiel Heijen, LKCA-conferentie (Ede, 2020)
- ‘School as Material. Teacher as conceptual artist’ presentatie ism Emiel Heijnen en Melissa Bremmer, InSea conferentie (Vancouver, Canada, 2019)

Delen