ArtsSciences Unlocked

Onderzoekers: Melissa Bremmer, Emiel Heijnen, Sanne Kersten
Onderzoek mogelijk gemaakt door een KIEM-subsidie

Schooluitval komt veelvuldig voor bij leerlingen met Autisme Spectrum Stoornis (ASS) omdat het aanbod en didactiek van het reguliere onderwijs slecht bij deze groep aansluit. Ook kunstonderwijs zoals dat aan veel PO en VO scholen wordt gegeven, lijkt slecht te passen, omdat de nadruk hierbij vaak ligt op zelfexpressie en het verbeelden van gevoelens. Daardoor wordt er een beroep gedaan op precies die vaardigheden die bij leerlingen met ASS vaak minder goed zijn ontwikkeld, waardoor zij niet mee kunnen komen tijdens deze lessen. Onderwijs- en zorgorganisaties die (uitgevallen) leerlingen met ASS ondersteunen, zoeken dan ook naar mogelijkheden om voor hen een meer passend lesaanbod te kunnen bieden. Onderwijs in artssciences, dat op het snijvlak van kunst, wetenschap en techniek opereert, zou zo’n mogelijkheid kunnen zijn omdat het meer uitgaat van een oplossingsgerichte, systematische en technisch georiënteerde manieren van denken en werken.

Het doel van dit onderzoeksproject is om te onderzoeken of en hoe ArtsSciences het kunstonderwijs beter aan kan laten sluiten bij de mogelijkheden en wensen van jongeren met Autisme Spectrum Stoornis (ASS). In dit onderzoek wordt nagegaan hoe deze jongeren een ArtsSciences lestraject (onderwijs op het snijvlak van kunst, wetenschap en techniek) ervaren, of het hen een ander beeld geeft van wat kunst is en kan zijn én of dit lestraject de jongeren meer zelfvertrouwen geeft en een positieve (hernieuwde) kennismaking zijn met leren.

Biografie

Sanne Kersten is programmacoördinator van het derde cyclus onderzoeksprogramma THIRD bij DAS Graduate School en werkt als onderzoeksassistent en coördinator bij het lectoraat Kunsteducatie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Ze werkte aan onderzoek rond het thema 'teacher as conceptual artist' en is co-auteur van het boek Wicked Arts Assignments (Valiz, 2020), een boek over de hedendaagse praktijk van kunstdocenten.

Contact: sanne.kersten@ahk.nl 

Publicaties, presentaties en workshops

Kersten, S. (2022). De menselijke cyborg. ArtsSciences-onderwijs voor jongeren met autisme. Kunstzone 04
- Bremmer. M., Heijnen, E., Bandringa, A. en Kersten, S. (2022). Arts Sciences Unlocked. Workshop tijdens conferentie NEXT STOP 2022
- Bremmer, M., Heijnen, E., Kersten, S. (2022) ArtsSciences Unlocked. Amsterdam, NL: Lectoraat Kunsteducatie, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. 
- Heijnen, E., Bremmer, Bandringa, A. en Kersten, S. (2021). Arts Sciences Unlocked. Workshop tijdens conferentie Arts loves Sciences 18 november 2021, lectorenplatform OKTW.
- Kersten, S. (2021). Als kunstenaar voor de klas staan. Interview met Sterre Boerkamp. In: Mister Motley.
- Kersten, S. (2021). Creativiteit stimuleren is als het trainen van spieren. Interview met Andrea Palašti. In: Mister Motley.
- Kersten, S. (2021). Leren de wereld te bewonen door wederkerigheid. Interview met Sabina Enéa Téari. In: Mister Motley.
- Kersten, S, Wirtz, P. en Nigten, A., (2021). 10 jaar Digital Art Lab, Zoetermeer: Digital Arty Lab.
- Bremmer, M., Heijnen, E., & Kersten, S. (2021). Teacher as conceptual artist. International Journal of Art & Design Education, 40(1), 82-98.
- Kersten, S. (2020). Educatietools voor het kunstonderwijs. Kunstzone 6, 58.
- Kersten, S (2020). Interviews. in: E. Heijnen & M. Bremmer (Eds.), Wicked Arts Assignments. Amsterdam, the Netherlands: Valiz. (p. 35-54).
- 'Teacher as conceptual artist', presentatie ism Melissa Bremmer en Emiel Heijen, LKCA-conferentie (Ede, 2020)
- ‘School as Material. Teacher as conceptual artist’ presentatie ism Emiel Heijnen en Melissa Bremmer, InSea conferentie (Vancouver, Canada, 2019)

Delen