Dans als artistiek middel om de taalverwerving te bevorderen van kinderen met een taalachterstand in het primair onderwijs

NT2-kinderen en andere taalzwakke kinderen in groep 1 en 2 (4 tot 6 jaar) hebben vaak een taalachterstand. Dit kan resulteren in laaggeletterdheid, waardoor de kansen op een goede vervolgopleiding kleiner worden. Beweging is een effectieve ingang voor het leren van taal, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de TPR-methode. Dans kan hierin nog een stap verder gaan, onder andere door de toegevoegde waarde van het gebruik van muziek (focus op het actieve luisteren en op plezier) en door de artistieke component (het lichaam als persoonlijk expressiemiddel). Dansdocenten kunnen op deze manier een belangrijke rol spelen in het primair onderwijs, zeker óók nu de werkdruk van leerkrachten hoog is en er van overheidswege geld wordt vrijgemaakt om deze te verlagen.

De startvraag van het onderzoek is: Hoe kan er op de AHK een inhoudelijke module worden ingericht om aankomend dansdocenten voor te bereiden op het inzetten van DANS in groep 1 en 2 van het primair onderwijs, als artistiek middel om specifiek de taalverwerving te bevorderen van kinderen met een achterstand? Het doel is om een pilotproject te ontwikkelen met een gedegen onderliggende theorie, waarin de vierdejaars studenten achtergronden en tools krijgen aangereikt voor het via dans stimuleren van de taalontwikkeling (taalbegrip en woordenschatonderwijs) van jonge basisschoolkinderen en waarin de aankomend dansdocenten door middel van een stage dit leren toe te passen op een basisschool.

Saskia Sap

Saskia Sap is sinds 1994 docent pedagogiek en psychologie, tevens stagebegeleider, aan de Opleiding Docent Dans van de AHK. Eerder heeft zij de docentenopleiding aan de Balletacademie Nel Roos afgerond en behaalde haar master’s degree Onderwijskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ook had zij jarenlang een eigen dansstudio en gaf danslessen aan mensen in de leeftijd van twee tot tachtig jaar. Momenteel is zij actief in het opleiden van dansdocenten bij een aantal vakorganisaties. Zij is geïnteresseerd in de relatie tussen dans en het brein, met name als het gaat om het leren van jonge kinderen.

Contact: saskia.sap@ahk.nl

Publicaties, presentaties en workshops

Publicaties
Sap, S. (2023). Podcast Dansend Nederlands leren. Amsterdam. NL: Lectoraat Kunsteducatie.
Sap, S. (2023) Dansend Nederlands leren voor NT2-kleuters. Amsterdam NL: Lectoraat Kunsteducatie, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Eefje Huntink (2022) In de spotlight: dansdocent en pedagogisch specialist Saskia Sap Dansdocent.nu (03) 38-42.

Presentaties & workshops
Landelijk congres Jonge Kind AOb en HJK (Bussum, 2022). Presentatie en workshop Creëer ruimte om te leren bewegen. 
Scholingsmiddag Basisschool De Wonderboom (Amersfoort, 2022). Presentatie en workshop Dansend leren
Scholingsdag NEOS Cultuuronderwijs (Amersfoort, 2022). Presentatie Creativiteit in ontwikkeling

Comenius Museum (Naarden, 2022). Duoezing met Els Ruijsendaal Taal in Beweging: over de beweeglijkheid van taal en de taligheid van beweging
Symposium Transculturele Danspraktijken (Amsterdam, 2022). Presentatie Taaldans voor NT2-kinderen
Studiedag Cultuurpunt Altena (Oosterhout, 2022). Presentatie Dansend leren

Delen