Transdisciplinaire ontwerplabs

In dit onderzoeksproject werd op zoek gegaan naar nieuwe manieren om betekenisvol lesmateriaal te maken op het snijvlak van technologie, wetenschap en kunst. Het lesmateriaal is gericht op het ontwikkelen van de 21e eeuwse vaardigheden creatief denken, probleem oplossen, kritisch denken en samenwerken voor leerlingen in het voorgezet onderwijs. Het beoogde lesmateriaal is transdisciplinair: dat wil zeggen dat expertises uit verschillende vakgebieden zodanig met elkaar verweven moeten worden dat er sprake is van een diepe integratie van kennis en vaardigheden (Marshall, 2014). Om dit lesmateriaal te ontwikkelen werd een team samengesteld met docenten (kunstvakken en bètavakken), kunstenaars, ontwerpers en wetenschappers. In de ontwerplabs ontwikkelden de deelnemers lesmateriaal dat later geïmplementeerd werd op de deelnemende VO-scholen. Empirisch onderzoek richtte zich op de processen in de labs en het ontworpen lesmateriaal. 

Biografie

Talita Groenendijk (1979) studeerde aan de docentenopleiding beeldende kunst en vormgeving  aan de Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem. Vervolgens studeerde ze antropologie aan de Vrije Universiteit. Ze werkte als docent tekenen in het voorgezet onderwijs en vervolgens als promovenda aan de Universiteit van Amsterdam. In 2012 rondde ze haar proefschrift af over observerend leren bij beeldende vorming. Talita werkte daarna als postdoc aan de Universiteit van Amsterdam.

Sinds 2012 werkt Talita bij de masteropleiding Kunsteducatie aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten als docent literatuuronderzoek en empirisch onderzoek. Tevens werkt ze als onderzoeker voor het lectoraat Kunsteducatie.

Contact: talita.groenendijk@ahk.nl

Publicaties, presentaties en workshops

- Heijnen, E., Bremmer, M., Groenendijk, T., &  Koelink M. (2020). Arts laboratories and science studios: ArtsSciences collaboration in schools. In A. Knochel, C. Liao & R. Patton (Eds.), Critical Digital Making(171-186).New York, NY: Peter Lang Publishing.
- Groenendijk, T., & Heijnen, E. (2018). Transdisciplinaire ontwerplabs. Amsterdam, NL: Lectoraat Kunsteducatie.
Heijnen,E., & Groenendijk,T. (2018). Als ik later groot ben, word ik....kunstschapper of technosigner.. Cultureel Kapitaal, LKCA. 
- Groenendijk, T. (2017). Wat moeten leerlingen kunnen bij het kijken naar kunst en andere beelden. Kunstzone (juli, 4), 10¬12.
- Groenendijk, T. (2017). Beoordelen in het nieuwe CKV. Kunstzone (juli, 4), 24¬ 25. 
- Haanstra, F., & Groenendijk, T. (2017). Kijken: beelden onderzoeken en waarderen. Kunstzone (juli, 4), 12¬14.
- Transdisciplinaire ontwerplabs, presentatie door Talita Groenendijk en Emiel Heijnen, Onderwijs Research Dagen (Antwerpen, België, 2017)
- ‘Transdisciplinary Design Labs’, presentatie Emiel Heijnen en Talita Groenendijk, INSEA conferentie (Zuid Korea, 2017)

 

Delen