Vincent Lamers

Multimodaliteit in het muziekonderwijs aan kinderen met een beperking

Onderzoek van Vincent Lamers en Carolien Hermans

Onder multimodaliteit verstaan we de informatie die vanuit verschillende zintuiglijke modaliteiten door de vakleerkracht muziek word ingezet (zoals gebaren, bewegingen van het gehele lichaam, spraak, beeld, geluid en het gebruik van materialen). Het gaat daarbij  niet alleen om het inzetten van verschillende zintuigen zoals horen, voelen, zien, reuk, smaak en proprioceptie, maar vooral om de manier waarop de zintuigen met elkaar verbonden en geïntegreerd worden met als doel het muzikale interactieproces bij kinderen met een beperking  te versterken (Hull & Nelson, 2005). 

Vooralsnog ontbreekt geëxpliciteerde praktijkkennis en praktijkonderzoek op het gebied van de multimodale pedagogiek in het muziekonderwijs aan kinderen met een beperking. Er is echter een groeiend aantal vakleerkrachten muziek die muziekbelevingslessen geven in het speciaal onderwijs. Deze muziekbelevingslessen lijken intuïtief gebruik te maken van multimodaliteit. In dit onderzoek wordt die impliciete praktijkkennis expliciet gemaakt en verbonden met actuele theorieën over multimodale pedagogiek. 

Biografie

Vincent Lamers (1965) is sinds 1989 werkzaam als muziekdocent op verschillende werkplekken, met name in het basisonderwijs. Sinds 2000 is werkt hij in het speciaal onderwijs. Binnen dit werkveld specialiseerde hij zich in muziekbelevingslessen, lessen voor leerlingen met een ernstige meervoudige beperking.

Hij studeerde in 2015 af aan de master Kunsteducatie van de AHK. Hij deed tijdens zijn studie onderzoek naar hoe in muzieklessen taalvaardigheden kunnen worden bevorderd en naar hoe bandjes van middelbare scholieren zelfstandig repeteren in muziekstudio’s. Hij is momenteel, naast zijn werk als onderzoeker en vakleerkracht, werkzaam als consulent cultuuronderwijs bij een centrum voor de kunsten in Haarlem.

Publicaties, presentaties en workshops

- 'The multi-modal music bubble. Multi-modal music teaching as an embodied strategy for children with a disability and its implications for teaching neurotypical young children' workshop MERYC (Gent, 2019)
- 'De Multimodale muziekbubbel' presentatie Conferentie Next Stop, onbeperkt Kunst & Cultuur, LKCA (Hilversum, 2019)
- Lamers, V., Hermans, C., & Bremmer, M. (2018). De multimodale muziekbubbel. Muzieklessen in het speciaal onderwijs aan leerlingen met een ernstige beperking. Amsterdam, NL: Lectoraat kunsteducatie, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. 
- ‘The musicbubble’, presentatie conferentie ISME, preconference music in special education and music therapy (2018, Salzburg, Oostenrijk)
‘De multimodale muziekbubbel’, presentatie op de onderzoeksconferentie van het LKCA (2018)
- 'De multimodale muziekbubbel’ presentatie op de conferentie ‘My Music Ability’ (2018)
- ‘De multimodale muziekbubbel’ workshop voor docenten muziekschool Amsterdam-Noord (2018)
- 'De multimodale muziekbubbel’ presentatie Gehrels ism Patrick Meuldijk (2017)
- ‘De multimodale muziekbubbel’ workshop voor docenten muziekschool Amsterdam-Noord (2017)
- ‘De multimodale muziekbubbel’ workshop 3e jaars Pabostudenten InHolland Alkmaar (2017)
 

Delen