Each-one-teach-one-methodiek

"Wat mij als autodidact heeft geholpen is het wederkerig uitwisselen van kennis met leerlingen, theaters, docenten, spelers maar ook familie. Het uitwisselen van kennis gebeurde terwijl ik werkzaam was als spelend en docerend theatermaker. Ik werd gezien, erkend, gehoord en deed dit ook naar de ander. Hierdoor ontstond er een bewustzijn dat wijsheid gedragen wordt door meerderen. Door het uitwisselen steeg mijn kennis/wijsheid: 'hogerwijs', wat mij -naast vakmatige kennis- ook een breed netwerk opleverde waarmee ik deze kennis ook weer kon delen.  Dit is kenmerk van de each-one-teach-one-filosofie die terugvoert op de manier waarop totslaafgemaakten onderling kennis deelden, omdat zij niet welkom waren op scholen. Deze wijze van doorgeven van gemeenschappelijke kennis herkenbaar in de manier waarop bijvoorbeeld de hiphop-gemeenschap onderling kennis deelt.
De organisatie sQuare past each one teach one toe in leercommunities met ondernemende creatieven. Wat opvalt is dat binnen de opleiding Theaterdocent de ruimte voor wederkerige uitwisseling van kennis soms nog beperkt is. De kennisoverdracht is gericht op wat de student te leren heeft en daarin ontbreekt soms wat de student het onderwijs maar ook het werkveld te leren heeft en vice versa. Hierdoor ontstaat er voor sommige studenten maar ook het werkveld een gat waarin beide werelden elkaar niet ontmoeten. In samenwerking met stichting sQuare zal ik onderzoek doen naar de each-one-teach-one-methodiek en hoe we deze methodiek kunnen implementeren in de Opleiding Theaterdocent."

Biografie

Yahmani Blackman startte als autodidacte spelende maker in diverse theaterproducties; Engelenbak, Bijlmer Parktheater, Likeminds, MC Theater. Ze stond met zelfgeschreven stukken op diverse festivals zoals Afrovibes, BlackMagicWoman, Bijlmer Boekt, GoGoGo Festival. Hiernaast studeerde ze Pedagogiek aan de HvA en ontwikkelde ze een grote liefde voor kunsteducatie. Ze besloot zich daar uiteindelijk verder in te verdiepen en studeerde in 2018 af aan de Opleiding Theaterdocent van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. 
Vandaag de dag is ze docerend maker in diverse theaterinstellingen en geeft ze les in het Hoger kunstvakonderwijs. In haar werk daagt ze haar omgeving en zichzelf uit om individuele en collectieve denkkaders te bevragen, onderzoeken en te vertalen naar betekenisvolle kunstervaringen. 

Delen