Beoordelen in de kunstvakken: instrumenten en onderzoek

Beoordeling is een onontkoombaar gegeven in het onderwijs: de beoordeling van leerprestaties laat zien wat het onderwijs met leerlingen of studenten wil bereiken en heeft bereikt. Maar het wat en het hoe van beoordelen blijft lastig, in het bijzonder voor docenten in kunstvakken. Het lectoraat Kunst- en cultuureducatie besteedde afgelopen jaren extra aandacht aan het thema beoordeling. De publicatie ‘Beoordelen in de kunstvakken: instrumenten en onderzoek’ bundelt 9 onderzoeken op het gebied van muziek, dans, theater en beeldende kunst, die verricht zijn door leden van de kenniskring (docenten AHK) en alumni van de Master Kunsteducatie en twee onderzoekers van de UvA.

Onderzoekers:  Marijke Smedema, Ellen van Hoek, Steven Faber, Hannie van Veldhoven, Talita Groenendijk, Marie-Louise Damen, Carla van Boxtel, Lot Siebe, Jocelyn Bergland, Corina Lok, Debbie Klarenbeek, Borius van der Meulen, Oskar Maarleveld, Hannie Kortland, Robert Klatser

De publicatie is te bestellen via: sanne.kersten@ahk.nl

Delen