Conferentie Authentieke Kunsteducatie

In 2001 introduceerde Folkert Haanstra (Universiteit Utrecht en Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten) in zijn oratie De Hollandse Schoolkunst het concept authentieke kunsteducatie. Bij authentieke kunsteducatie wordt een verbinding gelegd tussen de eigen kunstervaringen van leerlingen buiten school en de zogeheten schoolkunst.

Tien jaar later wordt tijdens de Conferentie Authentieke Cultuureducatie, op maandag 21 november 2011 georganiseerd door de AHK en Cultuurnetwerk Nederland, verdere theorievorming en praktische uitwerkingen van het concept authentieke kunsteducatie kritisch besproken.

Folkert Haanstra bespreekt in zijn keynotelezing de kenmerken van authentieke kunsteducatie en zette op basis van onderzoek en praktijkervaringen de voors en tegens op een rijtje.

Rob van Gerwen (Universiteit Utrecht) leert de aanwezigen met andere ogen kijken naar artistieke authenticiteit. Volgens hem is in de kunst authentiek alles wat maakt dat het publiek de kunstenaar in het werk waarneemt.

Lucy Green (University of London), lijfelijk verhinderd wegens de mist, maar virtueel aanwezig, stelt dat er in de muziekles gebruik moet worden gemaakt van de informele manieren waarop (pop)muziek buiten school wordt geleerd, geproduceerd en verspreid.

Deze drie keynotes, en artikelen van Judith Gulikers en Brent Wilson, zijn na te lezen in het themanummer Cultuur + Educatie 31 Authentieke kunsteducatie. 

Lees het verslag


Art teachers need to face the fact that what is frequently taken to be the
content of the art that is made in school is not about art as it exists beyond the school; it may be more a function of the school life-style itself
(Efland, 1976)

Delen