Studiemiddag ‘beoordelen in de kunstvakken’

Op dinsdag 3 februari 2015 presenteert het lectoraat Kunst- en cultuureducatie de onderzoekspublicatie ‘beoordelen in de kunstvakken: instrumenten en onderzoek’. Het rapport bundelt 9 onderzoeksresultaten op het gebied van muziek, dans, theater en beeldende kunst. Auteurs zijn leden van de kenniskring (docenten AHK), alumni van de Master Kunsteducatie en twee onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam.

Tijdens deze studiemiddag in de Academie van Bouwkunst presenteren een aantal van hen de bevindingen van hun onderzoek. Borius van der Meulen licht de resultaten van het onderzoek naar de validiteit en toepasbaarheid van het beoordelingsinstrument voor theaterlessen toe, Talita Groenendijk presenteert de uitkomsten van de reviewstudie naar beoordelingsinstrumenten in danseducatie en Steven Faber en Hannie van Veldhoven delen de conclusies van hun onderzoek naar de beoordeling van conservatoriumexamens piano. Robert Klatser sluit de dag af met een column over beoordelen in het kunstvakonderwijs.

Delen