Interculturaliteit in het beeldend onderwijs

Hoe kan je als docent in de dagelijkse lespraktijk inspelen op de veelkleurigheid van de samenleving?

Maaike T Schroots en Lettie Havinga, twee vierdejaarsstudenten van de docentenopleiding Beeldende Kunst en Vormgeving schreven een onderzoeksartikel gebaseerd op de onderzoeksvraag:

Waaraan moet een etnisch-cultureel diverse les voldoen binnen
het Nederlands beeldend onderwijs, zodat leerlingen kennis
hebben van en kennis maken met verschillende achtergronden
en culturen van leeftijdsgenoten?

Studenten van de Academie voor Beeldende Vormgeving worden voornamelijk opgeleid vanuit een Westers referentiekader. Maaike T Schroots en Lettie Havinga onderzochten onder begeleiding van docent Marijke Heine hoe er in het beeldend onderwijs meer aandacht kan zijn voor niet-Westerse kunst en cultuur om meer recht te doen aan het pluriforme karakter van de samenleving én om op dit vlak te voldoen aan de WPO en de WVO.
Lees het volledige onderzoeksartikel

presentatie

Bekijk de presentatie Interculturaliteit in het Beeldend onderwijs, 24 november 2012

altermoderne begrippen

Delen