Conferentie Divers

Op donderdag 21 januari 2010 organiseert het lectoraat Kunst- en cultuureducatie een interne werkconferentie over culturele diversiteit binnen de (docenten)opleidingen van de AHK.

In de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) staat culturele diversiteit al geruime tijd op de agenda. Bij de vier docentenopleidingen krijgt het, mede door het sterk veranderende werkveld, een steeds grotere urgentie. Sinds 2007 is culturele diversiteit hoofdthema van het lectoraat Kunst- en cultuureducatie. De vijf meest recente onderzoeken zijn onderwerp van gesprek aan vijf ronde tafels op de interne werkconferentie van 21 januari 2010. 

Tijdens de werkconferentie wordt het boek Divers gepresenteerd: het resultaat van verschillende onderzoeken op dit gebied die de afgelopen twee jaar zijn uitgevoerd door docenten van de verschillende docentenopleidingen van de AHK.

Belangrijk onderdeel vormen de ronde-tafelgesprekken waarin alle deelnemers onder leiding van een gespreksleider de resultaten bespreken en discussieren. Samen met de moderatoren, onderzoekers en het publiek wordt actief gezocht naar inspirerende toepassingen, dwarsverbanden en opportunities.
Verslag en video

Als sluitstuk worden discussies, plannen, voorstellen en tips uit de ronde tafels teruggekoppeld aan het voltallige publiek door Laurien Saraber, die in 2007 culturele diversiteit voor de Dansopleidingen op de kaart heeft gezet.
Vanuit haar expertise en op basis van de onderzoeksresultaten reflecteert zij over culturele diversiteit aan de docentenopleidingen van de AHK.

Opening en nawoord: Laurien Saraber
Download nawoord Laurien Saraber (pdf)

Alle deelnemers ontvangen een exemplaar van de onderzoeksbundel Divers.
Download Divers (PDF)

Delen