Verslag en video conferentie Divers

Adri Schreuder - muziek

Ronde Tafel I: Muziek leren in cultureel divers perspectief: wereldmuziek in de opleiding Docent muziek

'Het mooiste zou zijn als de muziek in de opleiding Docent muziek een afspiegeling is van de muziek in Nederland in de verschillende culturele gemeenschappen, een mozaïek aan tradities.'


Jelle van der Leest - Dans

Ronde Tafel II: Interculturaliteit en de opleiding Docent dans

' Het mooiste voorbeeld van interculturaliteit aan de dansopleidingen is de Artist in Residence Germaine Acogny, met haar dansschool uit Senegal. Zij maakte een transculturele dansvoorstelling, zonder dat haar stijl of onze stijl geweld werd aangedaan.  


Lenne Koning en Katja Hieminga - Theater

Ronde Tafel III: Spelregels. Een weerslag van onderzoek naar de instroom van studenten aan Theaterschool
'De opleiding Theaterdocent heeft door zijn contextgerichte werkwijze alles in huis om een cultureel diverse studentenpopulatie aan te spreken. Ondanks diverse maatregelen om instroom en doorstroom te bevorderen, lukt dat onvoldoende. Een reflexieve basishouding zou hierin verandering kunnen brengen.  Bewustwording van de invloed van de eigen positie en innerlijke structuren op de eigen waarneming staat hierin centraal. De werking van deze invloed zou erkend en openbaar gemaakt moeten worden. Een reflexieve houding is een continue onderzoeksgerichte houding en kan mede ontwikkeld worden door gemak te vinden in het ongemak en vanzelfsprekendheden te bevragen. Kennis over culturele verschillen, zonder daaraan conclusies te verbinden, helpt hierbij.'

 

Ans Hom - internationalisering

Ronde tafel IV: Interculturele uitwisselingen bij docentenopleidingen van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

'Studenten leren al een observerende houding aan te nemen. De docentenopleidingen zouden meer kunnen doen met interculturele competenties bij de uitzending van een student naar een niet-westers land. Dat hoeft niet haaks te staan op een culturele onderdompeling in een vreemd land. Als je daar als student eenmaal bent krijg je alsnog wel een cultuurshock.'


Marijke Heine – Beeldende vorming

Ronde Tafel V: CKV en culturele identiteit: een lespraktijk in een cultureel diverse omgeving
'In hoeverre werkt mijn ckv-onderwijs mee aan een verschil tussen thuis en school? Als docent CKV kun je de vaak rijke ervaringen en tradities van je leerlingen meenemen in het onderwijs. En natuurlijk wil ik hen ook high-art kunst bijbrengen.

Delen