Lezingenserie over interdisciplinaire samenwerking in de kunsten

Complexe vraagstukken in onze geglobaliseerde en technologische samenleving vragen om interdisciplinaire samenwerking. Ook kunstenaars werken steeds vaker samen, met elkaar of met experts uit andere vakgebieden. De uitwisseling tussen disciplines is een belangrijke manier om de eigen artistieke praktijk te vernieuwen.

In de lezingenserie Multi/Cross/Inter/Trans onderzoeken verschillende sprekers in hoe interdisciplinaire praktijken een inspiratiebron kunnen vormen voor innovatie van het kunstonderwijs. In de reeks worden vijf inspirerende interdisciplinaire praktijken op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie gepresenteerd. De serie richt zich primair op studenten van de AHK, maar is gratis toegankelijk voor alle belangstellenden.

De vragen die de sprekers opwerpen vormen het startpunt voor een herbezinning op de leerinhouden van het kunstonderwijs in de 21e eeuw en bieden inspiratie voor makers en educatoren. De sprekers gaan onder andere in op hoe de relatie tussen mens en natuur op een nieuwe manier gezien kan worden, hoe we de (toekomstige) invloed van technologie op de mens bevragen en hoe kunst de democratie kan verdedigen en een tegengeluid kan bieden voor post-truth politics.

De lezingen vinden plaats op vijf dinsdagen van 18.00 tot 19.30 uur en worden georganiseerd door de Breitner Academie en het lectoraat Kunsteducatie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

Lees meer over het programma.

Delen