Muziek Rockt! Landelijke professionaliseringsdag Muziekeducatie

Op zaterdag 4 november 2017 organiseerden Gehrels Muziekeducatie, het Lectoraat Kunsteducatie en Conservatorium van Amsterdam de landelijke professionaliseringsdag ‘Muziek Rockt!’ voor vakleerkrachten muziek en groepsleerkrachten in het primair onderwijs.

Op die dag konden de leerkrachten deelnemen aan verschillende workshops waaronder: ‘muziek in infant mental health’, ‘ZingZo!’, ‘het begeleiden van creatieve processen’, ‘muziekdidactiek 3.0’, ‘slagwerk in de klas: Johann Sebastiaan, aangenaam!’, ‘wat heb ik aan Music Learning Theory’, ‘Zingen in de klas, werken aan kwaliteit’ en de Muziek Talent Express.

Muziekbelevingslessen in het speciaal onderwijs
Eén van de workshops werd gegeven door Vincent Lamers (lid van de onderzoeksgroep van het lectoraat Kunsteducatie) en Patrick Meuldijk over Muziekbelevingslessen in het speciaal onderwijs. In het speciaal onderwijs neemt het aantal laag functionerende leerlingen toe. Leerlingen die een ontwikkelingsniveau hebben van een peuter of kleuter, vaak moeilijk communiceren en soms ook nog gevangen zitten in een rolstoel. Kortom leerlingen met een uitdagende zorg- en onderwijsvraag. Hoe kun je hen zinvol muziekonderwijs geven?
Sinds een aantal jaren wordt er op verschillende plekken in het land muziekbelevingslessen gegeven, ook wel BIM (Beleven in Muziek) genoemd. Het gaat hierbij om activiteiten waarbij via verschillende zintuigen de muziek beleefd wordt. Een bal rolt op het ritme van de muziek over de benen van de deelnemer, een paraplu gaat in de maat van de muziek open en dicht en veroorzaakt een windvlaag, een plumeau veegt in de cadans van de basso continuo de denkbeeldige stofjes van je broek. Tijdens de workshop beleefden de deelnemers verschillende BIM-werkvormen, maar werd er ook dieper ingegaan op de achterliggende theorie van BIM zoals beschreven in het onderzoek ‘Multimodality as a tool for embodied teaching and learning in special education” dat uitgevoerd wordt door Vincent Lamers en Carolien Hermans voor het lectoraat Kunsteducatie. 

Delen