Naar inhoud
 

Klik hier om je aan te melden!

21 april, 19 mei, 16 juni & 7 juli 2022

Professionaliserings- en onderzoekstraject Nieuwe Canons

De kunsten, de maatschappij waar zij op reflecteren en de interesses van jongeren veranderen continu. Dit vraagt om een dynamisch aanbod van kunstlessen en projecten, vormgegeven door creatieve, onderzoekende docenten. Hoe leg je betekenisvolle relaties tussen populaire cultuur, de professionele kunsten en maatschappelijke thema’s? Welke innovatieve ontwerpstrategieën gebruik je daarbij? 

Kunstloc Brabant en Fontys Hogeschool voor de Kunsten (Academie voor Theater) organiseren gezamenlijk een onderzoeks- en professionaliseringstraject rondom authentieke kunsteducatie in theateronderwijs. In dit traject gaan deelnemers, samen met Emiel Heijnen en Melissa Bremmer, lectoren kunsteducatie bij Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, en theatermakers van DOX, onderzoek doen naar de waarde van authentieke kunsteducatie voor het theateronderwijs. Het overkoepelende thema hierbij is ‘nieuwe canons’: welke theatrale vormen vinden we buiten de gevestigde theaterinstituten en hoe zouden die ons theateronderwijs kunnen inspireren?

Professionalisering  

In het professionaliseringstraject maken deelnemers kennis met een andere kijk op docentschap, als docerend maker. Tijdens de bijeenkomsten wordt theorie afgewisseld met praktijk waardoor deelnemers de nieuwe kennis direct meenemen in het ontwerp van hun eigen opdrachten. Deelnemers krijgen zicht op wat authentieke kunsteducatie is en wat voor meerwaarde dit model kan hebben voor de eigen praktijk. Samen met collega’s uit het werkveld werken deelnemers aan het maken van onderwijsontwerpen. De opdrachten en educatieve experimenten die worden ontwikkeld worden direct uitgevoerd in de eigen lespraktijk. Deelnemers zijn werkzaam als theaterdocent en worden uitgedaagd om hun ervaringen en expertises tijdens de bijeenkomsten te delen. Zo halen deelnemers niet alleen inspiratie uit de nieuwe theorie, maar ook uit elkaars onderzoek en ervaringen in de praktijk.  

Onderzoek 

Het professionaliseringstraject is een belangrijk onderdeel van een onderzoek naar de werking van authentieke kunsteducatie in theateronderwijs. Hoe kan authentieke kunsteducatie de lespraktijk versterken? Op welke manier verloopt het proces waarin het lesmateriaal wordt ontwikkeld? Dit onderzoek vindt plaats door vragen aan de deelnemers en observatie van het proces.  
Deelnemers worden begeleid bij het ontwikkelen van theaterlessen en projecten, die ze in hun eigen les- of theaterpraktijk uitproberen met jongeren. Deze lessen en projecten worden besproken en geëvalueerd. Zo draag je als deelnemer bij aan het onderzoek naar de waarde van authentieke kunsteducatie voor het theateronderwijs.  

Artistieke presentatie en publicatie 

Het doel van de opdrachten die worden ontwikkeld is dat leerlingen de ruimte krijgen om eigen interesses en fascinaties in te brengen, en tevens kennismaken met thema’s en vraagstukken uit de hedendaagse kunst- en theaterpraktijk. Tevens maken ze kennis met het werken in een leercommunity, waarbij leerlingen samen met elkaar en hun docent hedendaags, interdisciplinair theater maken. In september worden de resultaten van het traject gedeeld in een presentatie.  
We sluiten het traject af met een artistieke presentatie en publicatie met good practices van hoe theateronderwijs vanuit authentieke kunsteducatie ontworpen kan worden.  
 

Praktische informatie

Het professionaliseringstraject bestaat uit vier bijeenkomsten waarin altijd gestart wordt met nieuwe input: theorie of het delen van bijzondere ervaringen uit de praktijk. Daarna wordt er gewerkt aan het ontwerpen van theatrale experimenten en opdrachten. In de tussenliggende weken worden de opdrachten uitgevoerd in de eigen (les)praktijk.  

De bijeenkomsten vinden plaats op vier donderdagen van 17:00 – 21:00 uur en zijn inclusief maaltijd. 

  • 21 april 2022 
  • 19 mei 2022 
  • 16 juni 2022 
  • 7 juli 2022

We sluiten het traject in september af met een artistieke presentatie. De datum hiervoor wordt in overleg met de deelnemers bepaald.  

Klik hier om je aan te melden​​​​​​​

Delen
 

Klik hier om je aan te melden!

21 april, 19 mei, 16 juni & 7 juli 2022