Altermoderne Kunsteducatie

Vanuit het idee dat kunstonderwijs moet aansluiten bij de leefwereld van jongeren, bij mondiale ontwikkelingen en bij ontwikkelingen in de actuele kunst, heeft het lectoraat Kunst- en cultuureducatie de uitgangspunten van Altermoderne kunsteducatie onderzocht: intercultureel, procesgericht en leerlinggestuurd. De resultaten van dit onderzoek worden op deze site gepresenteerd.

Hoe zou kunsteducatie van de 21ste eeuw eruit moeten zien?

Vernieuwing in het kunstonderwijs is om drie redenen noodzakelijk. Kunsteducatie sluit vaak niet of nauwelijks aan bij actuele ontwikkelingen in de beeldende kunst. Daarnaast mist kunsteducatie vaak aansluiting met de leefwereld van leerlingen. Tot slot sluit kunsteducatie niet aan bij hedendaagse maatschappelijke thema’s als globalisering en culturele vermenging.

Wat moeten leerlingen leren om zich in de hedendaagse complexe en gemondialiseerde wereld te bewegen? Robert Klatser, docent aan de Breitner Academie beschreef de mogelijkheden van zogeheten altermodern kunstonderwijs: kunstonderwijs dat recht doet aan de leefwereld van leerlingen, aansluit bij actuele ontwikkelingen in de (kunst)wereld en tevens intercultureel genoemd kan worden.

Om deze ideeën te ontwikkelen en toepasbaar te maken in het onderwijs is een ontwikkelonderzoek opgezet, waarin verschillende docenten uitgangspunten voor altermodern kunstonderwijs vertalen naar concrete lessen beeldende vorming. De docenten hebben een eerste poging gedaan altermoderne kunsteducatie vorm te geven. Er waren nog geen voorbeelden, maar ze waren bereid om een experiment aan te gaan en risico’s te nemen om zo nieuwe ideeën te ontwikkelen en andere docenten te inspireren.

zie ook
Blog Altermoderne Kunsteducatie
Projectplan Altermoderne kunsteducatie (PDF)
Conferentie Altermoderne kunsteducatie

projecten

wereldplein

reizen

schoonheidsidealen en identiteit

Tell me the Truth

whtsnxt?

Apocalyps, hoop, angst en chaos

sample!

unusual bindings

Publicatie

in samenwerking met

Delen