Schoonheidsidealen en identiteit

School: Zernike College, Groningen
Docente: Ingeborg Abrahamse
Klas: 4 vwo, 18 leerlingen
Projectperiode: 7 weken, 2x 60 minuten per week

Een van de 2 projecten op het Zernike College in Groningen ging ook uit van een centraal overkoepelend thema. In veel andere opzichten verschilde het project echter aanzienlijk van het project Reizen.

In de eerste plaats de context. Culturele diversiteit speelde op het oog geen rol bij de leerlingenpopulatie op deze Noord-Nederlandse school. Het betrof hier een 4VWO klas Kunst Algemeen, leerlingen dus die hebben gekozen voor een kunstvak in hun examenprofiel. Met het gebruik van procesdocumentatiemiddelen zoals een dummy waren de leerlingen van deze klas gewend te werken. Een uitdaging voor de docent vormde de verschillende ‘bloedgroepen’ in de klas, groepen leerlingen die elkaar niet kenden en alleen dit ene vak samen volgden. Over het werkproces praten was een van de leerdoelen voor dit project.

Het thema Schoonheidsidealen en identiteit bood ruimte om verschillende culturele waarden te onderzoeken en die te verbinden aan de eigen belevingswereld. Bij de introductie van het thema werd aan de leerlingen de opdracht gegeven een eigen onderzoeksvraag te bedenken waarmee het thema kon worden benaderd, een product was hierbij niet voorgeschreven.

Zoals in meer projecten werd ook hier de beginfase gekenmerkt door onzekerheid. De docent heeft in het project een nieuwe balans tussen loslaten en begeleiden gevonden. De leerlingen hebben volgens de docent juist door het feit dat ze op zich zelf werden teruggeworpen hun eigen ontwikkeling doorgemaakt. Dat de uitkomsten heel erg divers waren, hebben de leerlingen gewaardeerd, ze hebben ontdekt dat het persoonlijke verhaal het werk interessanter maakt.

De leerlingen hebben in dit project een grotere verantwoordelijkheid gekregen voor hun proces. De docent heeft haar rol als anders ervaren: de nadruk lag veel meer op non-interventie, individuele begeleiding, faciliteren van leerlingen en inspelen op leerlingenprocessen. Hiervoor heeft deze ervaren docent, een nieuwe vorm moeten vinden. De leerlingen zeiden achteraf dat zij de vrijheid hebben gewaardeerd, hoewel ook zij daar aan hebben moeten wennen. 

samenvatting

Delen