Unusual Bindings

School: Zernike College, Haren
Docent: Rosanne Bakker
Klas: 4 havo, 16 leerlingen
Projectperiode: 12 (keuze voor 14) x 60 minuten

Unusual Bindings is de titel van een project op het Zernike college in Haren. De school heeft een erg witte leerlingpopulatie en de docent wilde vooral het procesgerichte en leerlinggestuurde verder ontwikkelen op haar school. In het project unusual bindings gingen de leerlingen kunstenaarsboeken maken in de breedste zin van het woord; elk thema, elk material was toegestaan en de vorm van het eindproduct (als dat er al zou zijn) was vrij.

De start was echter vrij sturend: dadaistische spelvormen om de leerlingen op gang te krijgen. Tevens waren en veel materialen elke les opgesteld en boeken met hedendaagse kunst.

De leerlingen kwamen langzaam op gang; ze vonden het erg moeilijk om met de vrijheid om te gaan. Ook voor de docent was het hard werken om de leerlingen individueel te ondersteunen.

Na een les of 7 waren de leerlingen volop zelfstandig aan de slag en hoefde de docent steeds minder vooraf klaar te leggen. De leerlingen werden ook steeds enthousiaster en gingen anders aankijken tegen processen en producten. Het bleek erg prettig om iedere les vast te leggen wat er gebeurd was via foto zodat dit weer een startpunt was voor de nieuwe les. Dit werkte erg goed.

De beeldende kwaliteit in dit project was hoog en leerlingen waren erg enthousiast. Er werd gewerkt aan thema’s als gedachtenboek over Engeland, watersnood, alphabetten etc. De docent zou een volgende ronde ook het interculturele aspect verder willen ontwikkelen.

samenvatting

Delen