Whtsnxt?

School: Spinoza Lyceum, Amsterdam
Docent: Saskia van Heugten
Klas: 3 gymnasium, 21 leerlingen
Projectperiode: 7 x 60 minuten plus 1 hele projectdag


What’s Next?

Deze vraag staat centraal. Leerlingen verwerken eigen en elkaars bronnen in stop-motionfilmpjes. Het proces wordt door de leerlingen op een weblog vastgelegd. Daarnaast rapporteren nieuwsgroepjes de voortgang verbaal (via weblog) en visueel (via groeidocument).
Procesmatig beeldend werk maken, zonder naar een van tevoren bedacht eindwerkstuk toe te werken, experimenteren en samenwerken aan beeldend werk staan centraal.

De opdracht:
1. Zoek een afbeelding (dat kan via internet, in je eigen kamer, in je fotoalbums, teken of schilder zelf iets -> alles kan en mag, als het maar een reactie is op de voorgaande bron!)
2. Gebruik de bronnen van elkaar om met je groepje bijv. een stop motion te maken. Elke les zijn er nieuwe bronnen beschikbaar die je kunt verwerken (zie afbeelding 6.1). Alle technieken en materialen mag je gebruiken.

Naar de principes en richtlijnen voor Altermoderne Kunsteducatie komt dat op het volgende neer:
Intercultureel:Leerlingen mogen hun eigen verhaal vertellen, samenwerken en verbanden leggen tussen elkaars bron/werkstuk. Daarnaast ‘groeit’ er iets gezamenlijks in de klas.
Procesgericht: Er is weinig vooraf vastgelegd. Het einddoel van het proces is dus onbepaald. Door de voortdurende vraag ‘What’s Next?’ worden leerlingen bewust van dat ze steeds een stap zetten.
Leerlinggestuurd: Leerlingen hebben zelf groepjes gemaakt. Leerlingen kiezen zelf hun bron, thema van het werkstuk, materiaal en techniek. Leerlingen monitoren en evalueren zelf (nieuwsgroepjes).

leerlingfilmpjes

nieuwsgroepjes en het groeidocument

samenvatting

links

conferentie

Bekijk de presentatie Wtsnxt van Saskia van Heugten op conferentie Altermoderne kunsteducatie 24 november 2012

RAW dag

beoordelingscriteria

Delen