Beoordelingscriteria

Leerdoelen WHTSNXT

De leerling:

-         Kan procesmatig beeldend werk maken, zonder naar een van tevoren bedacht eindwerkstuk toe te werken
-         Experimenteren tijdens het werkproces en komt met creatieve, niet voor de hand liggende, beeldende oplossingen
-         Onder woorden brengen waarom door hem/haar voor de inspiratiebron gekozen is a.d.h.v. de vragen op de weblog als leidraad
-         Samenwerken aan een beeldende opdracht in een groepje gedurende de lessenserie
-         Een stop motion (achtig) werk zelfstandig maken; kent het gebruik van de (beeldende) middelen om dit te maken
-         Neemt verantwoordelijkheid voor het werkproces
-         De leerling bepaalt zelf hoe (werkvormen) hij werkt aan de door de docent bepaalde doelen (zelfstandigheid).

Beoordelingscriteria WHTSNXT:
(leerlingen schreven hier zelf toelichtingen bij)


Procesmatig werken
Hebben jullie procesmatig beeldend werk gemaakt, zonder naar een van tevoren bedacht eindwerkstuk toe te werken?

Experiment/Creativiteit
Hebben jullie geëxperimenteerd tijdens het werkproces met creatieve, niet voor de hand liggende, beeldende oplossingen? Op welke manier hebben jullie dit gedaan?

Bronnen
Zijn jullie flexibel gebleven en heb je elke les een inspiratiebron in je werk verwerkt? Hoe hebben jullie dit aangepakt?

Werkproces samenwerking
Was er een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor werkproces? Hoe was de rolverdeling? Beschrijf kort vanuit eigen ervaring.

Weblog
Hebben jullie de weblog op de juiste momenten goed bijgehouden? Staat alle informatie die gevraagd werd online? D.w.z. tips en tops nieuwsgroepje, de bronnen + goede toelichting, werkproces per les in woord en beeld, stop motion werk online.

Stop Motion
Is er een stop motion gemaakt van begin tot eind? Hebben jullie (nieuwe) kennis gekregen van de materialen en technieken die hierbij van pas komen?

reflectieformulier

Delen