Nieuwsgroepjes en het groeidocument

Nieuwsgroepjes rapporteerden de voortgang verbaal (via weblog) en visueel (groeidocument).

Elke les was een ander groepje ‘nieuwsgroepje’. Dit betekende dat de groep schriftelijk en beeldend verslag moest doen van wat de andere groepjes deden. Het schriftelijk verslag was gebaseerd op kleine interviewtjes. Het beeldende verslag had de vorm van een zogenaamd ‘groeidocument’ (zie Afbeelding 4) en werd door elk groepje anders ingevuld:

Docent: ‘Je ziet bijvoorbeeld de post-its; dat heeft een groepje gedaan die zelf ook met post-its in hun stop-motion bezig was toen. Die vier fotootjes die in het midden hangen, die blauwe achteraan, die hebben er voor gekozen om er een werkstuk van te maken van materialen die er gebruikt werden door verschillende groepjes. Het groeidocument laat zien wat er nu leeft in deze klas’.

voorbeeld nieuwsgroepje

Een voorbeeld van gedeelte van een verslag van een nieuwsgroepje:

Groep 3:
Tops: Jullie gingen heel erg gedetailleerd te werk!
Leuk dat jullie dit durven –> het is heel erg moeilijk aanpasbaar.
Tips: Als jullie de volgende iets minder precies te werk gaan, dan werk je een stuk sneller door!

Groep 4:
Tops: Jullie hebben erg veel gedaan in de les!
Tips: Jullie zouden iets meer van de link durven af te wijken. Hoe meer je durft, hoe origineler het is. De link was er wel erg duidelijk in terug te zien (bijvoorbeeld de rode lippen).

Delen