Naar inhoud
 

Primair onderwijs

donderdag 16 februari en 16 maart 2023

Voortgezet onderwijs

vrijdag 17 februari en 17 maart 2023

STEAM-trainingen voor primair en voortgezet onderwijs

STEAM staat voor ‘Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics’. Deze crossover tussen kunst, wetenschap en technologie, ook wel Arts Sciences genoemd, staat steeds meer in de belangstelling. De wederzijdse inspiratie tussen kunstenaars en wetenschappers levert namelijk veel op bij het aanpakken van zogeheten ‘wicked problems’, complexe vraagstukken die om een interdisciplinaire aanpak vragen. In vakoverstijgend onderwijs kun je er ook al met leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs mee aan de slag.

Lessenserie
Inmiddels zijn er vier volledige lessenseries voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs en een lessenserie voor de bovenbouw van het primair onderwijs ontwikkeld. De lessenseries zijn steeds gebaseerd op een videoportret van een Nederlandse kunstenaar/ontwerper en gaan over brede thema’s als natuurkrachten, kunstmatige intelligentie en wearable technology. De thema’s worden door leerlingen verkend via reflectie-, kennis-, discussie-, research- en maakopdrachten. Maar hoe geef je deze lessen?

Training
Het Centre of Expertise Arts&Education biedt, i.sm. ArtechLAB in het schooljaar 2022-2023 trainingen voor leerkrachten  in het PO en docenten in het VO, waarin je kennis opdoet over de inhoud en de achtergronden van het lesmateriaal, didactische handvatten krijgt voor het verzorgen van de lessen en technische vaardigheden leert voor de praktische opdrachten in de lessenseries. Na deze training ben je klaar om STEAM ook in jouw lessen toe te passen.

Opzet van de training
De training bestaat uit 2 middagen. Tussen de twee trainingsmiddagen krijg je een opdracht mee voor in je eigen onderwijspraktijk. Op de tweede trainingsmiddag wordt er feedback gegeven op deze praktijkervaringen. De kosten bedragen € 300,- per deelnemer.

Data
Primair onderwijs
donderdag 16 februari en donderdag 16 maart 2023
15.00 tot 18.00 uur
AHK LearningLab (Marineterrein Amsterdam, Kattenburgerstraat 5, gebouw 024, Amsterdam)
In deze training staat de lessenserie Mode en Technologie centraal. De training is geschikt voor zowel leerkrachten als vakleerkrachten in een kunstvak.
Meld je hier aan

Voortgezet onderwijs
vrijdag 17 februari en vrijdag 17 maart 2023
15.00 tot 18.00 uur
AHK LearningLab (Marineterrein Amsterdam, Kattenburgerstraat 5, gebouw 024, Amsterdam)
In deze training staat de lessenserie Kunst en Natuurkundige Verschijnselen centraal.
Omdat STEAM in het voortgezet onderwijs een vakoverstijgend leergebied is, vragen wij voor deze cursus dat docenten zich in duo’s aanmelden: een docent van een bèta- of techniekvak en een kunstvakdocent.
Meld je hier aan

De training voor het voorgezet onderwijs wordt ook georganiseerd bij Kunstloc in Tilburg. De data zijn nog niet bekend. Wil je op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief van het Centre of Expertise Arts&Education

Neem deel aan het onderzoek en ontvang € 100 korting op de prijs van de training

Deelnemers die naast de trainingen deelnemen aan het onderzoek krijgen € 100,- korting op de prijs van de trainingen. Daarvoor vragen we:

  • Dat de lessenserie wordt uitgevoerd op school met minimaal een klas, ergens in de periode november ’22 – februari ‘23
  • Dat de deelnemende leerlingen na de lessenserie een online enquête invullen (ca. 15 minuten invultijd)
  • Dat de leerkrachten, vakleerkrachten of docenten die de lessenserie uitvoerden een online enquête invullen (ca. 15 minuten invultijd)
  • Dat de leerkrachten, vakleerkrachten of docenten die de lessenserie uitvoerden meedoen aan een (online) groepsinterview in maart 2023 (duur ca. 1 uur ).

Op het aanmeldformulier kun je aangeven of je wilt deelnemen aan het onderzoek.

Delen
 

Primair onderwijs

donderdag 16 februari en 16 maart 2023

Voortgezet onderwijs

vrijdag 17 februari en 17 maart 2023