Conferentie Technologie ♡ Kunst

Wat is de huidige stand van zaken in de verbinding tussen kunst en technologie? Hoe bereiden we ons voor op een toekomst waarbij technologie zich zo rap ontwikkelt? En hoe verbinden professionals kunst en technologie in het onderwijs en de vrije tijd? Deze uitdagingen staan centraal tijdens een dag vol inspiratie. 

De conferentie Technologie ♡ Kunst werd op 6 oktober 2020 georganiseerd door het LKCA in samenwerking met STRP, Kunstloc, HKU, CultuurOost, Digital Playground, Waag, ICO en het landelijk Lectorenplatform Onderwijs op het snijvlak van Kunst, Wetenschap en Technologie.

Sprekers waren: Omninaut (kunstenaarsduo Arvid&Marie), Koen Vos (practor Brede Vorming bij ROC Friese Poort), Arjan van der Meij (docent natuurkunde, maker), Astrid Poot (social designer, denker, maker. Directeur Stichting Lekkersamenklooien), Rachel Uwa (artiest, educator en organisator), Wilja Jurg (directeur Tetem, coordinator Maakplaatsen en @Home), Danielle Arets (associate lector Strategische Creativiteit bij Design Academy Eindhoven), Meldrid Ibrahim (educatief ontwerper ArtechLab Amsterdam, De frisse blik, FutureNL, Breitner Academie), David Middendorp (artistiek leider dansgezelschap Another Kind of Blue), Michel van Dartel (directeur van V2_Lab voor Instabiele Media en lector bij het Avans Centre of Applied Research for Art, Design and Technology), Harm Hofmans (hoofd educatie MU Hybrid Art House), Luan Buleshkaj (schrijver en spoken word-artiest),
Lees meer over de sprekers.

Aanvullend materiaal

Publicatie Technologie ♡ Kunst

Over de verbinding van kunst en technologie in onderwijs en vrije tijd

De publicatie Technologie ♡ Kunst beschrijft hoe kunst en technologie verbonden zijn en hoe je deze verbindingen kunt benutten in het onderwijs, de vrije tijd en in sociale vraagstukken. Technologie en digitalisering hebben ons leven de afgelopen jaren drastisch veranderd. Het verschil tussen online en offline is vervaagd. Zonder te weten wat het precies betekent, leven we steeds meer in een digitale samenleving. Dat heeft gevolgen voor alles in ons leven: van werk en onderwijs tot sociale contacten en gezondheidszorg.
Het dwingt ons om kritisch te denken en maakt ons voortdurend bewust van ons eigen handelen. Dat uit zich ook in kunsteducatie en kunstbeoefening. Welke gevolgen heeft de digitale samenleving voor cultuureducatie en kunstbeoefening? Hoe worden nieuwe technologische ontwikkelingen toegepast in kunst? En hoe wordt kunst gebruikt om op deze ontwikkelingen te reflecteren.
In deze publicatie worden trends geschetst op basis van deskresearch, bijeenkomsten en gesprekken met experts die al langere tijd werken op het snijvlak van kunst en technologie. Daarnaast wordt beschreven we wat er nodig is om de verbinding tussen kunst en technologie in het onderwijs, de vrije tijd en in sociale vraagstukken te benutten.
Lees de publicatie

Delen