Lectoraat Kunstpraktijk en artistieke ontwikkeling

Onder leiding van Marijke Hoogenboom richt het lectoraat Kunstpraktijk en artistieke ontwikkeling zich op actuele ontwikkelingen, mogelijkheden en uitdagingen in de afzonderlijke kunstdisciplines en op het artistieke maakproces in een multi- en interdisciplinaire context. De focus ligt op een vorm van kennisproductie die gebaseerd is op de expertise, onderzoeksvragen en methodes van kunstenaars, die bijdragen aan de vernieuwing van het onderwijs en het werkveld.

Het lectoraat opereert vanuit vier, nauw met elkaar verbonden programma's: Artists in Residence (AIR), onderzoekersgroep ARTI, co-producties en publicaties.

Het lectoraat is daarnaast betrokken bij andere interfacultaire platforms aan de hogeschool, zoals het Overleg Keuzevakken, en legt veelvuldige verbanden met de professionele beroepspraktijk.

Delen