Different Stories

Onder de noemer An Academy bezochten twaalf jonge theaterprofessionals op het gebied van muziek, dans en theater het Holland Festival. Met als vertrekpunt de discussies en ontmoetingen met elkaar en buitenlandse collega’s, schreven Jansen en Lamp ieder een stuk waarin ze de positie van makers, cultuurjournalisten en festival onder de loep nemen. Hun bevindingen vormen een neerslag van An Academy 2006.

Holland Festival
2006

an academy 2

Delen