Naar inhoud
 

Lees de laatste nieuwsflits!

Het lectoraat Kunsteducatie is het faculteitsoverstijgende lectoraat van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Het duolectoraat doet onderzoek op het gebied van kunsteducatie en wordt gevormd door Emiel Heijnen en Melissa Bremmer

 

Digitale nieuwsflits

Meld je aan en blijf op de hoogte!

In het lectoraat Kunsteducatie wordt praktijkgericht onderzoek uitgevoerd vanuit eigen vraagstellingen van de verschillende docentenopleidingen van de AHK. Om onderzoek te bundelen en er meer focus in te brengen is gekozen voor thema's die relevant en urgent zijn voor het binnen- en buitenschoolse kunsteducatieve veld: interdisciplinariteit (zowel tussen kunstdisciplines als tussen kunst en niet-kunst disciplines) en sociaal engagement.

Onderzoeksthema's

Interdisciplinariteit is een belangrijk thema in de hedendaagse kunstpraktijk. Grenzen tussen kunstdisciplines zijn tegenwoordig moeilijker te definiëren, mede versterkt door de opkomst van nieuwe technologieën en sociale netwerken. Door de toenemende complexiteit in de samenleving ontstaat er daarnaast een vraag om interdisciplinariteit een plek te geven in het curriculum. Onderwijs waarin de kunsten samenwerken met bijvoorbeeld bèta- en gammavakken bieden leerlingen de mogelijkheid om complexe vraagstukken ontwerpend te onderzoeken. Het lectoraat onderzoekt hoe interdisciplinariteit in kunsteducatie vorm kan krijgen, welke dilemma’s daarbij een rol spelen en welke vaardigheden leerlingen daarbij ontwikkelen. Ook onderzoekt het lectoraat de interdisciplinaire samenwerking tussen groeps- en vakleerkrachten maar ook tussen kunstvakdocenten en bètadocenten. Dit thema is tevens het onderzoeksthema van de Master Kunsteducatie

Scene uit PATHFINDER - project van danser, beeldend kunstenaar en coder Christian Mio Loclair

Het lectoraat positioneert kunsteducatie midden in de democratische maatschappij, in dialoog met de ander. Door haar veelzijdigheid biedt kunst, naast esthetische en poëtische ervaringen, ook een ruimte om de maatschappij kritisch en vanuit verschillende perspectieven te beschouwen. Binnen het thema sociaal engagement onderzoekt het lectoraat op welke wijze kunst en kunsteducatie ruimte kunnen bieden aan maatschappelijke reflectie en persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast onderzoekt het lectoraat hoe de inclusie en toegankelijkheid van kunsteducatie vergroot kan worden, waardoor culturele participatie voor iedereen in de samenleving mogelijk wordt. Dit thema is tevens het onderzoeksthema van de Master Kunsteducatie.

Flyer Krip-Hop Nation: internationaal platform voor hip-hop artiesten met een beperking
Delen
 

Lees de laatste nieuwsflits!