Naar inhoud
 

Nieuwsbrief

Meld je aan

 

DD & IPT Podcast

Over ervaringen van Docent Dans met Inclusivity Pathway Training

Het lectoraat Sociale Rechtvaardigheid en Diversiteit in de Kunsten heeft tot doel bij te dragen aan kennisontwikkeling rondom sociale rechtvaardigheid binnen de artistieke praktijk, educatie en onderzoek, zowel binnen de AHK als erbuiten.

Het lectoraat wordt geleid door Aminata Cairo en Rosa te Velde. Zij zullen samen met studenten en onderzoekers praktijkgericht onderzoek initiëren, ontwikkelen en uitvoeren dat bijdraagt aan de totstandkoming van inclusief kunstvakonderwijs, kunsteducatie en een inclusieve en rechtvaardige kunst- en cultuursector.

Onderzoeksthema's

Het lectoraat streeft drie grote onderzoeksthema's na:

  1. Sociale rechtvaardigheidskwesties zoals gedefinieerd en uitgedrukt door de grotere gemeenschap
  2. Stem en kracht geven aan studenten in hun streven naar sociale rechtvaardigheid
  3. Hoe we onderzoeksmethodologie kunnen toepassen en promoten die artistieke praktijk en belichaamd leren omvat, en bijdraagt ​​aan sociale rechtvaardigheid

Dit lectoraat is opgericht als directe reactie op een bepaald maatschappelijk klimaat. De reactie en inbreng van het lectoraat zal niet vanuit het perspectief van een buitenstaander zijn, maar vanuit het perspectief van een ingebedde gemeenschapsgenoot. De opdracht van het lectoraat is dan ook om bij te dragen aan het vaardigheidsniveau van zijn medegemeenschapsleden om actief deel te nemen aan het streven naar een meer sociaal rechtvaardige samenleving. Het lectoraat zal dus inspelen op de behoeften zoals uitgedrukt door de gemeenschap binnen en buiten de instelling, en zal reageren met een aanpak die het leren en de versterking van de rol van de kunsten als leermiddel faciliteert.

Op het gebied van sociale rechtvaardigheid zijn het vaak de jongeren die voorop lopen. Gezien de onstabiele en intense omstandigheden die problemen op het gebied van sociale rechtvaardigheid kunnen vormen, kan de betrokkenheid van jonge mensen vol zijn met onzekerheden en frustraties tot het punt dat het hun welzijn op een negatieve manier kan beïnvloeden. Daarom is er dringend behoefte aan intellectuele begeleiding en ondersteuning en aan de ontwikkeling van vaardigheden om jongeren te helpen op een gezonde manier betrokken te raken en te blijven bij sociale rechtvaardigheid.

Gezien het onderwerp sociale rechtvaardigheid heeft het lectoraat besloten een methodologie te gebruiken en methodologieën te ontwikkelen die artistieke praktijken betrekken en worden gedreven door principes van sociale rechtvaardigheid met als uiteindelijk doel bij te dragen aan herstel, heling en de creatie van een nieuw, meer sociaal rechtvaardig verhaal. Dit omvat methodologieën en een toezegging van onderzoekers die op een andere manier met kennis en mensen om te gaan, waarbij mogelijk niet-academische praktijken en belichaamd leren betrokken zijn. Het vereist een bereidheid om te komen en te leren, in plaats van (data) te extraheren. Het vereist de bereidheid om te werken aan contact maken met mensen, zelfs onder moeilijke omstandigheden. Verder zal specifiek de nadruk worden gelegd op de inbedding en omarming van het kennisstreven binnen het instituut en het bevorderen van onderzoek als een toegankelijke praktijk.

Aminata Cairo

Aminata Cairo werkt als onafhankelijk consultant en onderzoeker op het gebied van diversiteit en inclusie, en adviseert in die hoedanigheid diverse hoger onderwijsinstellingen en organisaties in Nederland op het gebied van inclusief leiderschap en inclusieve educatie. Eerder was zij onder meer lector Inclusieve Educatie bij de Haagse Hogeschool, diversity officer bij de Universiteit Leiden, Associate Professor bij het Anthropology Department van de Southern Illinois University Edwardsville en was ze betrokken bij tal van onderzoeksprojecten op het gebied van antropologie, diversiteit en het creëren van inclusieve en veilige leer- en werkomgevingen. Ze heeft diverse publicaties over diversiteit en inclusie op haar naam staan en is als adviseur en bestuurslid betrokken bij verschillende ideële stichtingen en organisaties. In 2013 ontving ze de International Faculty Achievement Award en de Martin Luther King, Jr. Humanitarian Award aan de Southern Illinois University Edwardsville. In 2016 werd ze geridderd in de Order van de Palm voor haar bijdrage aan cultuur door de regering in Suriname. In 2018 werd ze genomineerd voor ‘Lector van het Jaar’. 

Rosa te Velde

Rosa te Velde is onderzoeker, ontwerper en docent. Bepalend voor haar werk en denken was de Decolonial Summer School van Rolando Vàzquez en Walter Mignolo waar ze in 2016 aan deelnam. Ze redigeerde het boek Vistas of Modernity: Decolonial Aesthesis and the End of the Contemporary (2020) van Vàzquez. Recent verscheen haar publicatie Schetsen voor de toekomst: herinneringen aan een gebouw, een onderzoek naar segregatie, gentrificatie en ‘de politiek van het vergeten’ in Amsterdam Nieuw-West, in opdracht van De Appel. Ze initieerde en coördineerde het Hear! Here! platform voor dialoog en kritische pedagogiek voor docenten en staf van de Gerrit Rietveld Academie/Sandberg Instituut. Momenteel doet ze onderzoek naar ‘design’ en ‘materiële cultuur’ als Research Associate bij het Nationaal Museum van Wereldculturen samen met Rana Ghavami, en geeft ze les aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag.

Delen
 

Nieuwsbrief

Meld je aan

 

DD & IPT Podcast

Over ervaringen van Docent Dans met Inclusivity Pathway Training