Naar inhoud
 

Inschrijven voor de module

Een aanzet tot handelen

Auteur: Gabriela Acosta Camacho

Een klein jaar geleden kwam het verzoek binnen bij het lectoraat Sociale Rechtvaardigheid en Diversiteit in de Kunsten, om een module te ontwikkelen voor het aanbod docentprofessionalisering bij de AHK over sociale veiligheid. Vanuit het lectoraat kreeg ik de mogelijkheid om hier mijn tanden in te zetten.  
 

Van februari tot en met april 2024 heeft er een eerste pilot van de module “Inclusieve Leer- en Werkomgeving” plaatsgevonden. De Inclusivity Pathway Training (Cairo, Roseval, Ona, & Bouzaggou, 2023)en de vijf pilaren van het lectoraat vormden de basis voor deze module. Naast intervisie en theorie, gingen de deelnemers aan de slag met fysieke oefeningen en kregen zij de tijd en ruimte om een eigen oefening te maken, gebaseerd op alle aangereikte methodes vanuit de module. De oefeningen zijn getest in de eigen werkpraktijk en we hebben de oefeningen ook met elkaar uitgevoerd. We creëerden ruimte om vragen die opkwamen tijdens het testen in de praktijk, zoals “hoe kan ik dit uitvoeren bij een andere groep doen”, “op welke manier kan ik het ook fysiek maken” en “hoe ga ik om met een oefening die anders uitpakt dan gedacht”, te bespreken en uit te proberen met elkaar. 

 
Tijdens de module stond ook het eigen handelen en denken over ‘inclusie’ in de breedste zin van het woord centraal. Wat is er spannend, waar loop je tegenaan, waar twijfel je over - wat heb je nodig om te kunnen handelen? De vijf pilaren van het lectoraat (relationaliteit, tijdelijkheid, transformatie, kostprijs en vreugde) waren ons framework om met elkaar te communiceren en te reflecteren.  
 
Met de uitkomsten van geschreven opdrachten, observaties en enquêtes ben ik momenteel bezig met het analyseren van verzamelde data om in kaart te brengen wat deze module heeft gebracht volgens de deelnemers*. In hoeverre voelen deelnemers zich (meer) bekwaam en durven zij (een begin te maken) om anders te handelen?  Daarbij ga ik uit van een kwalitatief evaluatieonderzoek, zoals Lub en Rensen (2022) dat beschrijven in combinatie met een methodologische benadering gebaseerd op indigenous knowledge research zoals beschreven door Keane, Khupe en Muza (2016). Waar dit toe gaat leiden, weet ik nog niet! We houden jullie op de hoogte.  
 
Persoonlijk kijk ik terug op een bijzonder en intens proces. De pilaar van vreugde komt bij me op… Dank collega’s dat we op deze manier aan het piloten zijn geweest met elkaar.
 
Interesse om de module te volgen? In oktober 2024 start een nieuwe ronde. Meer lezen en opgeven kan via deze link. Voor uitleg over de pilaren en meer, check onze filmpjes

 

*Deelnemers aan de module zijn voorafgaand geïnformeerd over het onderzoek en hebben toestemming gegeven. Alle informatie wordt geanonimiseerd. Het onderzoek wordt, voordat dit naar buiten gebracht wordt, uiteraard eerst voorgelegd aan de deelnemers.  

 

 
Bronnen  
Cairo, A., Roseval, W., Ona, B., Bouzaggou, S. (2023). Inclusivity Pathway Training. Bright Spots onthe Inclusivity Pathway. Aminata Cairo Consultancy. Geraadpleegd op 17 oktober 2023 van https://www.inclusivitypathwaytraining.com/
 

Keane, M., Khupe, C., & Muza, B. (2016). It matters who you are: Indigenous knowledge research and researchers. Education as Change, 20(2), 163-183. DOI: http://dx.doi.org/10.17159/1947-9417/2016/913  
 

Rensen, P., & Lub, V. (2022). Checklists kwalitatief evaluatieonderzoek en mixed methods onderzoek: Met toelichting. Checklists kwalitatief evaluatieonderzoek en mixed methods onderzoek | Movisie  
 
 

Delen
 

Inschrijven voor de module