Naar inhoud
 

Lely Assembly II: People's Plan

Bekijk hier de poster

Re-Membering Nieuw-West

Re-Membering Nieuw-West gaat over het terugbrengen van agency naar de mensen van Nieuw-West, die te maken hebben met gentrificatie in hun buurten. Dit onderzoek bestaat uit drie onderzoek tracks : People's Plan gaat over het uitwisselen van strategieën en tactieken met burgers in Noord en Zuid-Oost voor een People's Plan om met name de jonge generatie van Nieuw-West te mobiliseren en activeren. Het tweede track (Fietstochten) vertrekt vanuit de noodzaak om een 'volksgeschiedenis' van Nieuw-West te schrijven en te delen. Via fietstochten en persoonlijke verhalen zullen deelnemers zich bezighouden met en voortbouwen op de geschiedenissen van Nieuw-West. In het derde track (Ghetto Conversations) worden verhalen verzameld voor een mogelijke toekomstig 'tegen-monument' over de 'rellen' van 1998 op het August Allebéplein.

Researchers: Tayfun Balçik, Rosa te Velde 
Partners: New Metropolis, Ru Paré, Nieuw-West in Verzet, Represent Jezelf

Overzicht programma's

Door: Rosa te Velde

Op 29, 30 en 31 maart organiseerde het lectoraat een ‘Paasschool’, onder leiding van Tayfun Balçik. Het onderzoeksteam ging samen met een diverse groep van bewoners, activisten, en een aantal studenten van de Academie van Bouwkunst op onderzoek uit in Nieuw-West.
"Hoe was het hier, in de zogenoemde ‘buitenwijk’ of ‘achterstandswijk’, in de jaren negentig en begin van het millennium? Waarom kwamen de nieuwe bewoners in 1998 in opstand? Wat is er daarna gebeurd en welke richting moet het stadsdeel op?"

Aminata leidde de Easterschool in met een training in de Inclusivity Pathway Training, wat een belangrijke basis vormde om met elkaar deze vragen te onderzoeken. Wat doen we met de verhalen die we tegenkomen en wat doen we met ons eigen verhaal? Wat doen we met ongemak? Zogenaamd ‘slechte buurten’ hebben genoeg witte journalisten, antropologen en onderzoekers voorbij zien komen die een verhaal kwamen halen. Just because you want the story, you cannot have it.

Tayfun introduceerde zijn levensverhaal en de lange tijd dat hij heeft moeten wachten op een sociale huurwoning. Zijn verhaal is het verhaal van veel jonge mensen in Nieuw-West. Je toekomstdromen staan op pauze. Later die middag nam hij ons mee tijdens een fietstocht langs de plekken waar hij heeft gewoond.

De volgende dag spraken we over de ‘rellen’ va 1998. Een tafel vol boeken en krantenartikelen lieten zien hoe de zogenaamde ‘Marokkaanse opstand’ in het nieuws kwam en hoe deze later werd onderzocht. Tayfun was erbij. We besloten met z’n allen naar het Piet Mondriaanplein te gaan waar destijds een jonge jongen hardhandig werd opgepakt. Vanuit daar liepen we naar de rotonde die later op die dag bezet werd, als reactie op het politiegeweld. Met de deelnemers gingen we op de rotonde staan, we stonden stil bij wat er zesentwintig jaar geleden plaatsvond. Ondertussen bekeken we de oude en de nieuwe gebouwen op dit tegenwoordig gewild stukje grond.

Tijdens de story circle later die middag, geleid door Camiël, deelden de deelnemers hun verhalen in relatie tot de verhalen die Tayfun met ons had gedeeld.
1) vertel een verhaal over de plek waar je bent opgegroeid dat aansluit bij het onderwerp gentrificatie
2) vertel een verhaal over de plek waar je bent opgegroeid dat verband houdt met de gebeurtenissen uit Tayfuns, die doet denken aan 1998 en de rotonde waar we net waren
3) vertel een verhaal over een leuke of verdrietige/pijnlijke ontmoeting met iemand die geen deel uitmaakt van de gemeenschap waar je woont
4) vertel een verhaal over hoe de plek waar je bent opgegroeid of waar je woont verschillende mensen stimuleert/faciliteert om samen te leven/samen te komen

In verschillende rondes delen de deelnemers persoonlijke, emotionele maar ook grappige verhalen. We zijn meer verbonden met elkaar dan we denken, is de consensus. Een van de deelnemers stuurde ons dezelde avond een mailtje: “Ik ervaarde het vooral als veilig. Heel anders dan wanneer je een groep (oudere) huurders en deskundigen van gemeente of corporaties met elkaar laat discussiëren. We vechten elkaar dan de tent uit!”.

Tijdens de laatste dag begeleid Paulina ons in het maken van een body-territory mapping, een methode uit het ‘communitarian feminism’. Deze ‘kaart’ heeft als vertrekpunt het eigen lichaam in relatie tot de ruimte waarin we ons bewegen. Wat gebeurt er in je lichaam in relatie tot de ruimte van de stad waar je je in beweegt? Ook in deze mapping bespraken we niet alleen de mooie, maar ook de pijnlijke momenten in de stad.

 

We sloten de Easterschool af met een gesprek met Abdelkader Benali. Met hem spraken we over 1998, ‘rondje Sloterplas’ en het belang van barbecuen als een van de meest kenmerkende inclusieve structuren van Nieuw-West. 

Op 8 mei organiseren we een bijeenkomst in Nieuw Metropolis Nieuw-West. Samen met de deelnemers en buurtbewoners en onderzoekers, zullen we de herinneringen die we hebben opgehaald tijdens de ‘Re-membering Nieuw-West’ Paasschool delen en aanvullen met nog meer memoires van onderzoekers en buurtbewoners. Wat zijn de weggegentrificeerde verhalen? Welke herinneringen dreigen uitgewist te worden door de vervanging van oude bewoners door nieuwe bewoners?

Lely Assembly II: People’s Plan is een bijeenkomst ter gelegenheid van het afscheid van De Appel dat Broedplaats Lely (het voormalige Calvijn College), in Amsterdam Nieuw-West, zal verlaten. Net als veel andere gebouwen in deze buurt wordt het gerenoveerd en krijgt het een nieuwe bestemming en een nieuw publiek. Tijdens deze bijeenkomst kijken we terug op het leven van dit gebouw en de buurt. We delen en herdenken de verhalen over wat verloren gaat, ontwricht en ontworteld wordt als gevolg van ‘stadsvernieuwing’ en gentrificatie. Sinds 2021 is het ‘Nationaal Programma Samen Nieuw-West’ (voorheen Masterplan Nieuw-West) van start gegaan, waarvoor in maart 2023 65 partijen een convenant hebben getekend. Op welke manieren zijn burgers betrokken bij deze plannen? Hoe gaan we van een ‘Masterplan’ naar een ‘People’s plan’?

Tijdens deze bijeenkomst, gemodereerd door Soumaya Bazi (storyteller en creatieve duizendpoot) praten we met Saundra Williams (voormalig programmadirecteur Masterplan ZO), Melissa Koutouzis (organisator Woonprotest), Tayfun Balçik en leden van het kernteam van het Nationaal Programma Samen Nieuw-West. We sluiten af met muzikaal protest.

Deze bijeenkomst is georganiseerd door Tayfun Balçik (journalist en activist) en Rosa te Velde (ontwerper en onderzoeker), beiden onderzoekers voor het Lectoraat Sociale Rechtvaardigheid en Diversiteit in de Kunsten, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. 

Voertaal: Nederlands.

Locatie: de Aula van De Appel, Schipluidenlaan 12, Amsterdam

Time: 17:00-19:00

Lees meer op de website van de Appel: www.deappel.nl/nl/archive/events/1222-the-lely-assemblies-moving-assembly-amp-peoples-plan-assembly

Bio’s sprekers Nederlands
Soumaya Bazi is een storyteller, schrijver en filmmaker. Ze woont bijna heel haar leven al in Nieuw-West. Sounya heeft ook ervaring als presentator en moderator. Ook heeft ze meerdere labs gevolgd op de Meervaart Studio, een plek die ze beschrijft als “ een warm nest” voor jonge creatievelingen. 

Melissa Koutouzis is journalist en woont in Amsterdam. Melissa is sinds zes jaar woonactivist en mede-initiatiefnemer van het Woonprotest. Ze werkt daarnaast bij het Transnational Institute.

Saundra Williams studeerde Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Met ruim 26 jaar ervaring in de maatschappelijke en culturele sector heeft zij de afgelopen jaren diverse functies bekleedt;  jongerenwerker, coach, trainer diversiteit en inclusie, manager bedrijfsvoering in het Bijlmer Parktheater, artistiek leider van de opleiding Productie Podiumkunsten bij de AHK en de afgelopen 2,5 jaar werkte zij als programmadirecteur voor het Masterplan ZO. In deze functie heeft zij zich geprofileerd als changemaker op het gebied van community-based werken als onderdeel van strategie en beleid binnen organisaties. Momenteel werkt zij als freelancer en in haar werk staat inclusie, coaching, innovatie en verandering centraal.

Het Nationaal Programma Samen Nieuw-West begon als het Masterplan Nieuw West in 2021. Het doel is om de komende twintig jaar problemen zoals inclusie en democratie, veiligheid, werk en bestaanszekerheid, wonen en leefomgeving en kansenongelijkheid voor kinderen en jongeren aan te pakken. In maart 2023 werd door 65 partners een convenant getekend.

Tayfun Balçik is historicus en journalist voor het nieuwsplatform De Kanttekening. Hij is betrokken bij wooncoöperatie De Bundel en actiegroep Nieuw-West in verzet  sinds 2021. Beide organisaties zetten zich in voor betaalbaar wonen in Nieuw-West. Tayfun is ook onderzoeker bij het lectoraat Sociale rechtvaardigheid en Diversiteit op de hogeschool voor Kunsten in Amsterdam

Deze assembly is georganiseerd door Tayfun Balçik en Rosa te Velde, die allebei onderdeel zijn van het lectoraat Sociale rechtvaardigheid en Diversiteit op de Hogeschool voor Kunsten in Amsterdam. Sinds 2019 onderzoekt Rosa de geschiedenis van de Lely gebouw en het gebied in Nieuw-West waar de Appel is gevestigd. Haar onderzoek heeft geleid tot de publicatie ‘Drafting Futures: Remembering a building’, waarbij segregatie en gentrificatie en de “politiek van het vergeten” werden onderzocht. In maart 2023 gaf Tayfun een lezing als onderdeel van dit onderzoek: https://www.deappel.nl/nl/events/2739-lezing-tayfun-balik.

Delen
 

Lely Assembly II: People's Plan

Bekijk hier de poster