Art & Society-programma

Het postgraduate programma Art & Society-programma (2020-2021 en 2021-2022) bood een AHK alumni de kans om in de overgang van opleiding naar de praktijk zich interdisciplinair te ontwikkelen. De deelnemers kregen een eigen werkplek in de AHK Culture Club en hadden de ruimte om te creëren, te testen en elkaar te ontmoeten.

Transformatie door co-creatie
De deelnemers leren van elkaar. Ze experimenteren met elkaars kennis en technieken en dagen zo bestaande conventies uit. Samen leggen zij nieuwe verbindingen en onderzoeken zij hoe door co-creatie tussen de disciplines het klassieke kunstonderwijs kan transformeren. De nieuwe, trans disciplinaire taal die ontstaat, biedt inspiratie en handvatten voor de verandering bestaande structuren in het onderwijs, de instituten en de sectoren.

AHK Culture Club als basis
Alle academies van de AHK waren in beide teams van het Art & Society-programma vertegenwoordigd. Vanaf het Marineterrein werkten zij discipline overstijgend samen aan nieuwe vormen van de maakpraktijk.

Eindpresentaties Art & Society #Team2: TUSSEN RUIMTE

Negen maanden lang werkten de leden van #Team2 in de AHK Culture Club aan hun kunstprojecten. In deze interdisciplinaire omgeving waar kunstvormen elkaar raken leerden ze van elkaar en over zichzelf. Ideeën smolten samen. Op 25 juni 2022 presenteerden ze hun werk en transformeerden ze het Marineterrein in een TUSSEN RUIMTE. 

Lees meer over de eindpresentaties

Maak kennis met

Het Art & Society programma wordt mede mogelijk gemaakt door IXA Next.

Delen