#Team2 | Diede Daalman

Academie voor Theater en Dans, BA Theaterdocent en Bath Spa University, MA Directing

"Ik onderzoek theatrale vormen die de culturele constructie van ‘het kind’ kunnen blootleggen"

Het is een eer om geselecteerd te zijn voor het Art & Society-programma! Als theatermaker, docent en onderzoeker kan ik mij hier enorm ontwikkelen.

Culturele constructies
Ik maak beeldend, poëtisch en humoristisch theater voor een jong en ouder publiek. Mijn werk gaat over contact en menselijke machtsverhoudingen. Die verhoudingen lijken vaak vanzelfsprekend, maar zijn gemaakt. Het zijn constructies, geen waarheden. Theater kan deze constructies, narratieven waar onze maatschappij uit opgebouwd is, deconstrueren. Dan kunnen we ons afvragen of ze eigenlijk wel werken en eerlijk zijn.

Het Kind
Binnen het Art & Society traject onderzoek ik meerdere theatrale vormen die de culturele constructie van ‘het kind’ kunnen blootleggen. Want hoe kijken we naar kind of volwassen zijn? Zien we het kind niet te vaak als onschuldig, onaf en daarom als onbelangrijk?

Mijn favoriete publiek bestaat uit kleuters
Kinderen zijn in mijn werk soms performers, soms publiek en soms actieve deelnemers in een theatrale omgeving, waarbij een volwassen publiek toekijkt. Ik streef naar een gedeeld eigenaarschap van het werk, want zo wordt cultuur voor kinderen, cultuur ván kinderen. Mijn favoriete publiek bestaat uit kleuters. Als volwassenen kunnen we een voorbeeld nemen aan de intuïtie, het vermogen om duaal te denken, de kwetsbaarheid en eerlijkheid, van jonge kinderen.

Interview met Diede

In onze samenleving wordt een te groot onderscheid tussen volwassenen en kinderen gemaakt, zegt theatermaker en docent Diede Daalman (28). De alumnus van de Academie voor Theater en Dans doet in de AHK Culture Club onderzoek naar theatrale vormen die de constructie van het kind kunnen blootleggen. ‘De combinatie van beeld, beweging en tekst trekt me aan in theater. Ik ben naar de Culture Club gekomen met het idee om theater te maken voor kinderen. Daarin neem ik hen heel serieus en maak ze mede-eigenaar van het werk door hen in het maakproces te betrekken.’  

Als onderdeel van het project ´Jong Beginnen´ van kunstenfestival 2Turvenhoog gaat Diede langs bij peuterspeelzalen om onderzoek te doen. In combinatie met haar werk in de Culture Club zal dit uiteindelijk leiden tot een voorstelling waar peuters vanaf het begin bij betrokken zijn.  ‘Ik wil voor kinderen een omgeving creëren die uitnodigt tot gedeeld eigenaarschap. Door hen onderdeel te maken van het proces en de voorstelling, mee laten beslissen over het verloop en door ze serieus te nemen stel ik de constructie van het kind aan de kaak. Is de manier waarop we naar kinderen kijken wel de juiste en is het wel nodig dat we zo´n groot onderscheid tussen hen en volwassenen maken? Als mensen zijn wij er enorm goed in om fictieve verhalen te verzinnen en erin te geloven. Maar als we eenmaal een verhaal geloven is het moeilijk dat te veranderen. En dat kan problematisch zijn omdat het ongelijkheid in de hand kan werken of in stand kan houden. Kunst kan dit soort ‘verhalen’ blootleggen en ik gebruik het verhaal over de machtsrelatie tussen volwassenen en kinderen om iets te zeggen over alle machtsrelaties: we zijn ons er niet van bewust. En pas als we weten dat ze er zijn, kunnen we ze veranderen. 

In de Culture Club werkt Diede naast haar theatervoorstelling met teamgenoten aan interdisciplinaire projecten rondom de maakbaarheid van identiteit en is ze een workshop theatermaken met, voor en door het jonge kind voor studenten van de AHK aan het opzetten. ‘Ik had een enorme behoefte aan meer diepgang en hier is de vrijheid dat op te zoeken. Omdat iedereen hier een andere achtergrond heeft leren we veel van elkaar en van de samenwerkingen. Het is een omgeving om in te groeien.’ 

(door: Sjoerd Ponstein)

Delen