AHK LearningLab

Kunst - educatie - wetenschap - technologie

Het AHK LearningLab is gevestigd in gebouw 024, het karakteristieke gebouw aan de rand van het Marineterrein, langs het water. In deze mooie, lichte locatie richten we ons op onderzoek en educatie op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie. De deuren van het LearningLab staan open voor studenten, docenten, buurtbewoners, onderzoekers, kunstenaars, makers en creatieve ondernemers. Er is ruimte om elkaar te ontmoeten, om samen te werken, projecten te ontwikkelen en te onderzoeken. Maar er is ook plaats voor debat, disseminatie en overleg. Voor gebruikers zijn er enkele flexplekken.

In het AHK LearningLab zijn gevestigd:

AHK Master Kunsteducatie

De master Kunsteducatie is er voor kunsteducatoren, kunstdocenten en kunstenaars die zich verder willen professionaliseren in hun vakgebied. In deze tweejarige deeltijdopleiding ontwikkel je jouw persoonlijke visie op actuele vraagstukken in de kunst en kunsteducatie. Hiervoor werk je nauw samen met medestudenten uit verschillende disciplines. Tijdens de opleiding werk je aan je pedagogische, didactische en artistieke vaardigheden, onderzoek, ondernemerschap en kritische reflectie. Belangrijke thema’s in de opleiding zijn interdisciplinariteit, inclusiviteit en sociaal engagement. 
[Meer]

AHK Lectoraat Kunsteducatie

Het lectoraat Kunsteducatie is het academie-overstijgende lectoraat van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Het duo-lectoraat, gevormd door Emiel Heijnen en Melissa Bremmer, doet praktijkgericht onderzoek vanuit vraagstellingen van de verschillende docentenopleidingen van de AHK. Om onderzoek te bundelen en meer focus te brengen, is gekozen voor thema's die relevant en urgent zijn voor het kunsteducatieve veld: sociaal engagement en interdisciplinariteit, zowel tussen kunstdisciplines als tussen niet-kunst disciplines.
[Meer]

AHK Centre of Expertise Kunsteducatie

Het Centre of Expertise Kunsteducatie is een dynamisch, experimenteel onderzoeksnetwerk waarin docenten, (kunst)instellingen, scholen en bedrijven samenwerken met leerlingen, jongeren en studenten. Het Centre heeft als doel het kunsteducatieve veld te vernieuwen rond interdisciplinaire thema’s en zal bijdragen aan het sneller antwoord geven op educatieve vraagstukken rond de thema’s: kunst, wetenschap & technologie en sociaal engagement. De kern van het AHK Centre of Expertise is gevormd door het lectoraat Kunsteducatie en het lectorenplatform Onderwijs op het gebied van kunst, wetenschap en technologie. 
[Meer]

ArtechLAB Amsterdam

ArtechLAB Amsterdam wil op een laagdrempelige manier onderwijs in kunst in combinatie met wetenschap en technologie toegankelijk maken voor het hedendaags kunstonderwijs. Het ArtechLAB richt zich daarbij vooral op het ontwikkelen van educatieve ontwerpvaardigheden van (toekomstige) docenten. Vanuit het werkveld groeit de vraag naar handvatten om kunsteducatie te verbinden met  techniek. Om antwoord te geven op die vraag verzorgt ArtechLAB workshops en nascholing. Het lab doet onderzoek en biedt inspiratiesessies en een digitale bronnenbank voor leerlingen en docenten.
[Meer]

Lectoraat Architectuur & Circulair Denken (Academie van Bouwkunst)

Peter van Assche is benoemd tot lector Architectuur & Circulair Denken aan de Academie van Bouwkunst. Gedurende vier jaar onderzoekt hij binnen dit lectoraat, samen met research fellow Gerjan Streng, de architectonische mogelijkheden van nieuwe materialen, modellen en technologieën voor een circulaire economie. In het kader van dit lectoraat zullen verschillende educatieve activiteiten, zoals gastcolleges, workshops en excursies, plaatsvinden in het AHK Learning Lab.
[Meer]

VRAcademy

De VRAcademy is een initiatief van de Nederlandse Filmacademie, de afdeling Immersive Media (IMVFX). De VR Academy is in 2017 gestart met als doel om innovatie en kruisbestuiving tussen educatieve instellingen en het bedrijfsleven te stimuleren. Studenten van alle academies van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten kunnen in eerste instantie op de VRAcademy kennismaken met de nieuwste technieken, zoals VR, AR en Mixed Reality door middel van samenwerking en onderzoeken wat die nieuwe technieken binnen hun eigen vakgebied voor hen kunnen betekenen. 
[Meer]

Delen