Naar inhoud
 

Download

Gedragscode Sociale Veiligheid (PDF)

Download

Klachtenregeling ongewenst gedrag (PDF)

Informatie voor nieuwe medewerkers

Wanneer je bij een van de academies van de AHK in dienst treedt, dan gebeurt dat op voordracht van de directie van de betreffende academie. Voordat je met jouw werkzaamheden kunt beginnen, heb je eerst een gesprek met de personeelsadviseur waarin het salaris wordt besproken dat voor jou van toepassing is (tenzij dat al door de academie is vastgesteld). Daarna ontvang je via de salarisadministratie een mail over het aanvragen van je VOG en word je gevraagd een aantal documenten bij de salarisadministratie aan te leveren (zie ook hieronder). Zodra alle benodigde papieren zijn ontvangen, kunnen zij jouw dienstverband in werking stellen. Je ontvangt vooraf informatie over alle arbeidsvoorwaarden bij de AHK die je later ook op het intranet kunt teruglezen. Uiteraard kun je na ontvangst van deze informatie altijd vragen stellen aan een van de medewerkers van P&O.

VOG
De AHK wil een veilige leer- en werkomgeving bieden aan de leerlingen, studenten, docenten en medewerkers, daarom is het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) een voorwaarde voor indiensttreding. Als je in dienst treedt bij de AHK, ontvang je vanuit Justis (Ministerie van Justitie en Veiligheid) een verzoek tot elektronische aanvraag van de VOG. Wij vragen je die per direct aan te vragen en bij het gesprek mee te brengen. Voor die aanvraag heb je een DigiD nodig en toegang tot internetbankieren.

Personele gegevens
Ter voorbereiding op het arbeidsvoorwaardengesprek vragen wij je het formulier personele gegevens alvast in te vullen en samen met de onderstaande documenten aan de salarisadministratie te mailen:

  • Verklaring Omtrent Gedrag;
  • curriculum vitae;
  • relevante diploma’s en/of akten van bekwaamheid;
  • geldig en origineel identiteitsbewijs (géén rijbewijs);
  • recent ABP-diensttijdoverzicht - dit overzicht hoef je alleen mee te nemen als je bij een vorige werkgever ook pensioen hebt opgebouwd bij het ABP.

Voor mensen uit het buitenland die in Nederland verblijven:

  • Certificate of Conduct (Verklaring Omtrent Gedrag);
  • een vluchtelingen- of vreemdelingenpaspoort;
  • een buitenlands paspoort met de aantekening 'vergunning tot verblijf';
  • een verblijfsdocument van de vreemdelingendienst;
  • een werkvergunning.

Let op: je kunt pas met je feitelijke werkzaamheden starten nadat jouw indiensttreding door P&O akkoord is bevonden!

Sociale veiligheid
In het (kunst)onderwijs is vaak sprake van mentale en fysieke nabijheid. Daarbij is er een gezagsverhouding en een zekere mate van afhankelijkheid tussen een docent en studenten. Daarom vraagt een veilige leer- en werkomgeving extra aandacht en zijn er gedragsregels opgesteld die je kunt nalezen in de gedragscode Sociale veiligheid (zie gele blokje aan de rechterkant). (Seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en pesten zijn nooit toegestaan. Intieme relaties of contacten tussen een docent en student zijn ongewenst. Als er toch een relatie ontstaat, dan moet de docent dat melden bij zijn leidinggevende.

Didactische cursussen
Alle nieuwe docenten volgen een Start to teach at AHK-dag. Daarna kunnen zij deelnemen aan didactische vervolgcursussen. Hierin besteden we aandacht aan de vraag hoe een docent op een respectvolle en effectieve manier feedback kan geven, zodat die bijdraagt aan de ontwikkeling van de studenten. Docenten kunnen op MyAHK meer informatie hierover vinden.

 

Delen
 

Download

Gedragscode Sociale Veiligheid (PDF)

Download

Klachtenregeling ongewenst gedrag (PDF)