Hoe bouw je aan een eerlijke werkpraktijk? Hoe kom je zakelijk voor jezelf en de ander op? Hoe verhoud je je tot werksituaties waarin de ander meer macht heeft dan jij en daar grensoverschrijdend in handelt? Wat betekent inclusie en diversiteit in je werkpraktijk en hoe handel je daarnaar? Hoe hou je jezelf mentaal gezond in een complex veld waarin ‘nee’ zeggen vaak niet als een optie voelt? Hoe maken we duidelijker wat we waard zijn zonder in de verdediging te schieten? In deze verdiepende lessenreeks leer je na te denken en te reflecteren over deze complexe vragen.

Het doel is niet om antwoorden te vinden, maar je eigen kijk te vormen en uit te kunnen dragen in jouw eigen werkpraktijk. We maken het culturele werkveld en de belangrijke spelers inzichtelijk en geven je praktische handvatten mee die je kan gebruiken als je voor jezelf, je collega’s of voor de culturele sector als geheel op wilt komen en beslissingen wilt nemen.

  • Les 1: Fair chain Dinsdag 27 oktober 2020 van 19:00-21:30u (docent wordt later bekend gemaakt) Hoe werkt het systeem van de culturele sector en hoe lever je invloed uit om de werkpraktijk eerlijker te maken? Omschrijving: Deze les is een introductie op de fair practice code, gaat in op het belang van fair practice voor jou, en wat je kan doen om (samen) actie te ondernemen om iets te signaleren en agenderen.
  • Les 2: Fair value Dinsdag 3 november 2020 van 19:00-21:30u (docent wordt later bekend gemaakt) Welke waarden kent kunst en hoe beargumenteer je deze waarden binnen en buiten de creatieve en culturele sector? Omschrijving: in deze les wordt ingegaan op esthetische, maatschappelijke en economische waarden van kunst & cultuur. Het vormen van je eigen kijk op kunst staat centraal. In deze les is een trainingsacteur aanwezig om je visie te kunnen toetsen.
  • Les 3: Fair Pay Dinsdag 10 november 2020 van 19:00-21:30u (docent wordt later bekend gemaakt) Wat is eerlijke betaling en hoe organiseer je dat? In deze les bespreken we verloning en honoraria in de culturele sector. Ook rekenen we de keten door om te zien wie in de praktijk voor de meeste kosten opdraait en vergelijken we dat met een andere sector. Je leert een eerlijk tarief te berekenen voor jezelf. Ook het belang van algemene voorwaarden en contracten komt voorbij. Aan de hand van een casus brengen we onze opgedane kennis in de praktijk.
  • Les 4: Fair time Dinsdag 17 november 2020 van 19:00-21:30u (docent wordt later bekend gemaakt) Leer eigenaar te worden van je eigen tijd. In deze les bevragen we wat een duurzame kijk op tijd is en hoe je dat voor jezelf en anderen creëert. Je krijgt inzicht in de cao en arbeidstijdenwet en we behandelen en kijken wat het verschil is in kijken naar het begrip ‘tijd’ binnen Westerse en Afrikaanse filosofie. We maken de actualiteit rondom prestatiedruk en burn-out inzichtelijk. Aan de hand van een casus kom je erachter hoe je zelf en naar anderen toe met werkdruk omgaat en krijg je tools om hier mee om te gaan
  • Les 5: Fair Share Dinsdag 24 november 2020 van 19:00-21:30u (docent wordt later bekend gemaakt)
    Waarom is fair share belangrijk en hoe implementeer je diversiteit en inclusie in je eigen werkpraktijk? In deze les staat het belang en de urgentie van een inclusieve werkpraktijk centraal. De huidige verdeling wordt inzichtelijk gemaakt en je leert wat het belang van de ‘code diversiteit en inclusie’ is. Aan de hand van bestaande cases gaan we verder met elkaar in gesprek. Met de groep komen we samen tot oplossingen en actiepunten.
  • Eindopdracht. Je legt je eigen fair practice handleiding vast. De vorm staat vrij, het mag in beeld en in woord.

Voor wie?
Deze module is voor startende ondernemers in hun eerste tot vijfde jaar. Je wilt weten hoe je een duurzame en eerlijke praktijk voor jezelf en anderen kan opzetten. Studenten van de Academie voor Theater en Dans ontvangen een studiepunt voor deze verdiepende lesmodule; deze module is dus ‘studiepuntwaardig’.

Kosten
De kosten voor deze module zijn 25 euro. De tickets worden vanaf begin september verkocht.

Iedere dinsdag van 19:00 tot 21:30 uur

We zien je graag in de AHK Culture Club op het Marineterrein. Ticketverkoop start vanaf september. Voor de prijs hoef je het niet te laten. Je betaalt slechts € 10 tot € 25 per module (dat is omgerekend € 5 per les).

De voertaal van deze module is Nederlands. Deze module wordt ook in het Engels gegeven.

Locatie
AHK Culture Club
Marineterrein Amsterdam
Kattenburgerstraat 5
gebouw 027 K
1018 JA Amsterdam

Heb je nog vragen? Stuur dan een mail naar ondernemen@ahk.nl

Delen