Amsterdam Center for Entrepreneurship

Van 2013-2016 was de AHK partner in het Amsterdam Center for Entrepreneurship (ACE), het expertisecentrum en netwerk voor ondernemerschap. De samenwerkingsovereenkomst liep af per 31 december 2016. Op dit moment is de AHK in gesprek met Innovatie Exchange Amsterdam (IXA) om te kijken hoe de samenwerking op het gebied van ondernemerschapsonderwijs wordt voortgezet. Het IXA is een instituut voor valorisatie en een samenwerkingsverband van UvA, HvA, AMC, VU en VUmc om innovatie en ondernemerschap te stimuleren.

Via ACE kunnen AHK-studenten kosteloos deelnemen aan activiteiten op het gebied van ondernemerschap. ACE speelt daarnaast een rol in de kennisontwikkeling van docenten en medewerkers.

Als toonaangevend Center for Entrepreneurship stimuleert ACE hoogwaardig ondernemerschap door onderzoek en onderwijs. Een missie waaraan we succesvol invulling geven door de krachten te bundelen met vier topuniversiteiten en -hogescholen in Amsterdam: de UvA, VU, HvA en de AHK.

Met een breed onderwijsprogramma werkt ACE aan de ontwikkeling van ondernemerschapskennis en -vaardigheden. Daarnaast draagt de relevantie en toepasbaarheid van het ondernemerschapsonderzoek bij aan de bevordering van het ondernemersklimaat.

Met een scala aan activiteiten brengt ACE ondernemerschap in én naar de praktijk. Initiatieven die studenten, docenten, onderzoekers en ondernemers inspireren, stimuleren en helpen de lat steeds weer een stukje hoger te leggen.

"De ACE Summerschool Ondernemen biedt enorme kansen om met een goed netwerk om je heen een realistisch en volledig businessplan te schrijven." - Mireille Reuling (student Docent beeldende kunst en vormgeving) Lees het interview met Mireille

"Ik vond de Entrepreneurship Day erg interessant! Ontzettend leuk om mensen van andere vakgebieden te ontmoeten. Het opent je blikveld en maakt je bewust hoe groot de wereld is. Ik raad AHK-studenten aan om hieraan deel te nemen! Ik heb er veel uitgehaald." - Sophie Vrolijk (derdejaars student Docent dans)

Delen