Maud ter Haar – projectmedewerker, vierdejaars OPP, ATD

Waarom maak je deel uit van het team?
Als kunstenstudent merkte ik zelf al dat ik bepaalde zaken miste in mijn curriculum over - het toch echt wel mega belangrijke - ondernemerschap in onze sector. Door middel van het project wil ik mijn steentje bijdragen aan het onder de ogen brengen van deze urgentie bij mijn medestudenten!

Wat doe jij nog meer binnen jouw werkpraktijk?
Ik ben werkzaam als zzp'er bij theaterprojecten en evenementen, waar ik ondersteuning verzorg als productieleider/medewerker, tourmanager en meer.

Waarom vind je een ondernemende houding binnen het kunstvakonderwijs belangrijk?
Voor mij gaat het over het doorbreken van het stigma 'hobbywerk' dat toch nog heerst over de kunstensector. Door mensen ondernemend op te leiden creëren we met z'n allen een nieuwe generatie kunstenaars die opkomt voor haar rechten, haar cao, haar contracten, simpelweg: haar eigen werk. Hieruit ontstaat hopelijk een (nog meer) algemeen erkende sector.

Delen