Loopbaanontwikkeling

Wat wil ik en hoe kan ik mezelf blijven ontwikkelen? Diverse opleidingen hebben uren voor  studieloopbaanbegeleiding op het rooster staan. Ondernemende vaardigheden zoals presenteren, netwerken en solliciteren kunnen hier onderdeel van zijn.

Loopbaanplan IMVFX

Studenten IMVFX van de Nederlandse Filmacademie krijgen aan het eind van het tweede jaar via het afstudeer-/loopbaanplan zicht op welk opleidingsprofiel bij hun beroepsbeeld past. Daarnaast ontstaat een beeld van de kennis, vaardigheden en beroepsattitudes die daarbij nodig zijn. De uitkomsten worden door de student gebruikt om in het derde en vierde jaar aan competenties te gaan werken in het specialisatieblok en tijdens de afstudeerproductie. Lees verder

Leerlijn verbinding & omgeving

De Breitner Academie heeft een leerlijn studieloopbaan: studenten worden tijdens de opleiding ondersteund via studieloopbaancoaching en assessments. Lees verder

Studieloopbaanbegeleiding

Professionaliteit is gebaseerd op praktische vaardigheden, een theoretisch kader en een professionele houding. Studieloopbaanbegeleiding is daarbij van groot belang voor de studenten Cultureel erfgoed van de Reinwardt Academie. Het programmaonderdeel is gericht op het ontwikkelen van zelfinzicht bij studenten en het aanleren van studievaardigheden.

Delen