Praktijkervaring

De meeste studenten doen binnen het curriculum werkervaring op door stages en door projecten met externe partijen. Door deze praktijkervaring leren studenten waar ze goed in zijn en waar ze zich eventueel in willen specialiseren. Voor de opleidingen in de podiumkunsten geldt dat studenten hun voorstellingen en concerten soms van begin tot eind zelf moeten produceren. Bekijk hieronder enkele voorbeelden van de praktijkervaring die de studenten opdoen.

Kunsteducatief project

Studenten van de Breitner Academie ontwerpen in teamverband een kunsteducatief product/project voor culturele organisaties en instellingen in of rond Amsterdam, zoals Foam, het Tropenmuseum, Mediamatic, online kunstmagazine hard//hoofd, etc. Zo ontwierpen studenten van de Breitner Academie het lichtkunstwerk Miasma Fields voor het Amsterdam Light Festival. Het project is geïnitieerd door het Amsterdam Creative Industries Network, waarin de AHK samenwerkt met de Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool InHolland. Lees meer over dit project

Buitenschools curriculum bouwkunst

De helft van de studie aan de Academie van Bouwkunst bestaat uit het opdoen van werkervaring. Dit buitenschools curriculum kan bestaan uit een dienstverband bij een architectenbureau, een stedenbouwkundig bureau of landschapsbureau. Sommige studenten werken als freelancer voor meerdere werkgevers of combineren de studie met werken aan eigen projecten of een eigen bureau. De Academie organiseert ook praktijkateliers. 

Stages Breitner Academie

Studenten van de Breitner Academie lopen elk jaar stage in het onderwijs, vanaf jaar 3 en 4 hebben zij ook de keuze stage te lopen in het culturele veld. Voorbeelden van organisaties waar zij stagelopen zijn het Stedelijk Museum, Centraal Museum, Rijksmuseum, Kunstbende, Artiance en Stichting Nowhere. Meer informatie
 

CvA Booking Agency

Voor het Conservatorium van Amsterdam geldt dat de beroepspraktijk en ook ondernemerschap begint in het hoofdvakonderwijs. De docenten staan in de beroepspraktijk en geven dit mee aan de studenten. Ook praktijkervaring zit in het onderwijs; studenten staan vanaf hun eerste dag op het podium, voor publiek, in alle mogelijke soorten settingen (alleen, in ensembles en orkesten). Via CvA Booking Agency kan men studenten van het Conservatorium boeken voor een evenement. Lees verder

Keep an Eye Filmfestival

Studenten van de Nederlandse Filmacademie studeren af tijdens het Keep an Eye Filmacademie Festival. De festivaldagen staan in het teken van premières, exposities, installaties, diploma’s en heel veel films. De studenten verrichten voor en tijdens het festival ondersteunende taken zoals technische ondersteuning, administratie, balie- en zaalwachtdiensten. Lees verder

Stages Filmacademie

Stage is een belangrijk onderdeel van de opleidingen aan de Nederlandse Filmacademie waarbij de studenten in de beroepspraktijk oefenen en leren. Daardoor krijgen ze extra mogelijkheden om meer over het vak en over zichzelf te leren. Lees verder

Modules projectbureau & kunsteducatief project

In de module projectbureau zijn de studenten van de master Kunsteducatie eigenaar van de module en moeten ze met elkaar vier opdrachten voor de opleiding uitvoeren: een gastcollegeserie organiseren, een gezamenlijke publicatie uitgeven, een symposium organiseren en een pitch organiseren waarin ze hun concepten voor hun projecten aan experts voorleggen.

In de vervolgmodule kunsteducatief project ontwikkelen de studenten individueel een kunsteducatief project voor een opdrachtgever. Het project mag uitgevoerd worden op een school, een kunsteducatieve instelling of in een relevante andere context. Ze schrijven het projectplan, zorgen voor budget, geven leiding aan een interdisciplinair projectteam en evalueren en presenteren de resultaten.

Stages Reinwardt Academie

Studenten Cultureel erfgoed van de Reinwardt Academie lopen tijdens de studie twee keer een langere periode stage bij een erfgoedinstelling of een (overheids)instelling die gelieerd is aan de erfgoedsector. De Reinwardt Academie beschikt over een groot en divers netwerk aan stage-instellingen in Nederland en daarbuiten. Daar vallen zowel de grote, bekende musea onder als ook kleinere gespecialiseerde erfgoedinstellingen. Lees verder

Delen