Onderwijs in ondernemen

Meer dan de helft van de AHK-alumni start direct na de opleiding als zelfstandige. Daarnaast werken veel alumni  met korte arbeidscontracten. Een ondernemende houding is daarom heel belangrijk voor een succesvolle start in de beroepspraktijk. Ondernemen is een breed begrip. De opleidingen aan de AHK hebben ondernemende vaardigheden en voorbereiding op ondernemerschap op verschillende manieren verankerd in het onderwijs.

Kennismaken met het werkveld

Alle opleidingen onderhouden nauwe banden met het werkveld. Studenten leren de spelers in het veld kennen door gastlessen, bezoeken aan instellingen en evenementen op school. Ze ontdekken zo tijdens de studie waar hun wensen en kansen liggen. Lees verder voor voorbeelden

Praktijkervaring

De meeste studenten doen binnen het curriculum werkervaring op door stages en door projecten met externe partijen. Door deze praktijkervaring leren studenten waar ze goed in zijn en waar ze zich eventueel in willen specialiseren. Voor de opleidingen in de podiumkunsten geldt dat studenten hun voorstellingen en concerten soms van begin tot eind zelf moeten produceren. Lees verder voor voorbeelden

Loopbaanontwikkeling

Wat wil ik en hoe kan ik mezelf blijven ontwikkelen? Diverse opleidingen hebben uren voor studieloopbaanbegeleiding op het rooster staan. Ondernemende vaardigheden zoals presenteren, netwerken of solliciteren kunnen hier onderdeel van zijn. Lees verder voor voorbeelden

Organiseren van het werk

Vakken als Projectmanagement en Begroten staan bij verschillende opleidingen op het programma. Voor productiestudenten is dit vanzelfsprekend een groter onderdeel van het curriculum dan voor uitvoerende kunstenaars. Bij de ene opleiding maken marketing en pitchen expliciet onderdeel uit van bovengenoemde vakken, bij andere opleidingen is het werven van publiek onderdeel van het maken van een voorstelling. Lees verder voor voorbeelden

Starten (zelfstandige) beroepspraktijk

Waar ga je straks van leven? Wat moet je voor jezelf of je bedrijf regelen? Wanneer moet je naar de Kamer van Koophandel? Wat leg je vast in een arbeidscontract en wat is verlonen? Zakelijke beroepsvoorbereiding wordt meestal in het derde of vierde jaar aangeboden. De AHK onderhoudt BeroepKunstenaar.nl om studenten en alumni hierbij te ondersteunen. Lees verder voor voorbeelden

Ervaringen van alumni

Om te leren van ervaringen met ondernemerschap vind je hier interviews met alumni op BeroepKunstenaar.nl. Meer interviews? Bekijk de ervaringen van alumni van de Breitner Academie, Academie van Bouwkunst, Conservatorium van Amsterdam, Nederlandse Filmacademie, Reinwardt Academie en de Academie voor Theater en Dans.

Delen