Productie/ creative producing, Academie voor Theater en Dan

Wat doe je binnen je huidige onderneming/werkpraktijk?
Op dit moment studeer ik nog en zoek ik waar ik mijn liefde voor het productie vak het liefst tot zijn recht wil laten komen.

Waarom vind je ondernemerschap binnen de kunst en creatieve sector belangrijk?
Ondernemerschap binnen de kunst en creatieve sector is belangrijk om kunstenaars, theatermakers en instellingen zelfstandiger te laten worden, vanuit zichzelf en meer betrokken met de maatschappij.

‘Ik denk dat dit nodig is omdat kunst zich ook in deze maatschappij manifesteert en we het idee van een soort verheven autonomie moeten loslaten om beter in contact te komen met de doelgroep en daardoor een grotere impact kunnen genereren’.

Waarom neem je deel aan de klankbordgroep?
Ik neem graag  deel aan de klankbord groep om te kijken naar de verschillende behoeftes als het gaat om ondernemerschap binnen de creatieve sector. Een zelfstandige van de academie van bouwkunst zit in een totaal ander werkveld dan ik, binnen de theater wereld en ik denk dat we door samenwerking en uitwisseling veel van elkaar kunnen leren.

Delen