Onderzoek aan de AHK

Het maken van kunst veronderstelt een onderzoekende houding: kunst geeft gevraagd en ongevraagd commentaar, al dan niet van persoonlijke aard. In de visie van de AHK is er in het onderwijs dan ook veel ruimte voor onderzoeksvaardigheden, niet alleen in de masterfase. Het onderwijs op zijn beurt wordt voortdurend gevoed vanuit actueel en praktijkgericht onderzoek.

Lectoraten

 

Kunsteducatie

Melissa Bremmer en Emiel Heijnen

 

DAS Research

Marijke Hoogenboom

 

Muziek

Michiel Schuijer

 

Film

Mieke Bernink

 

Cultureel erfgoed

Hester Dibbits en Riemer Knoop

 

Architectuur

Floris Alkemade

 

Stedenbouw

Erik Frijters

 

Landschapsarchitectuur

Sven Stremke

Innovatieprogramma's

Delen