Onderzoek & innovatie

Het maken van kunst veronderstelt een onderzoekende houding: kunst geeft gevraagd en ongevraagd commentaar, al dan niet van persoonlijke aard. In de visie van de AHK is er in het onderwijs dan ook veel ruimte voor onderzoeksvaardigheden, niet alleen in de masterfase. Het onderwijs op zijn beurt wordt voortdurend gevoed vanuit actueel en praktijkgericht onderzoek.

Op deze pagina's vind je: publicaties, Artists in Residence, netwerken & partners, nieuws en lectoraten van de AHK.

Lectoraten

Het lectoraat Cultureel erfgoed van de Reinwardt Academie onderzoekt dynamische erfgoedpraktijken en speelt tevens een rol in sociaal geëngageerde vormen van omgang met erfgoed. De lectoren bouwen onder meer voort op het werk van hun voorganger lector Peter van Mensch.   

DAS Research is het lectoraat van de Academie voor Theater en Dans en wordt geleid door de lector Marijke Hoogenboom. Het onderzoeksprogramma van het lectoraat richt zich op de  domeinen: Artistiek onderzoek in de 3de cyclus, Andere Narratieven, Local School en Creative Producing.

Het lectoraat Film aan de Nederlandse Filmacademie is nauw verbonden aan de masteropleiding. Het opzetten en leiden van die masteropleiding was en is nog steeds de belangrijkste opdracht van het lectoraat. Onderzoek in en door film is leidend voor het lectoraat Film.

Het lectoraat Kunsteducatie is het faculteitsoverstijgende lectoraat van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Het duolectoraat doet onderzoek op het gebied van kunsteducatie en wordt gevormd door Emiel Heijnen en Melissa Bremmer.

De missie van het lectoraat Muziek is tweeledig. Ze wil bijdragen aan een onderwijsomgeving waarin talenten zich tot het hoogste niveau in hun discipline kunnen ontwikkelen, en waarin de artistieke en intellectuele nieuwsgierigheid geprikkeld wordt; en ze wil de interactie tussen het muziekonderwijs, de muziekpraktijk en de onderzoekswereld bevorderen.

Het lectoraat Architectuur is gericht op de rol, middelen en vakmanschap in de conditie van de Tabula Scripta, of: ‘het beschreven blad', waarin de context niet wordt gezien als een beperking, maar als een kans om de potenties van de plek te benutten. Inherent aan de aard van het thema, zal er daarbij geen nadrukkelijk onderscheid gemaakt worden tussen architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur.

Het lectoraat Landschapsarchitectuur wordt geleid door landschapsarchitect Sven Stremke. Zijn onderzoek is gericht op het ontwikkelen van duurzame energielandschappen met speciale aandacht voor de rol van ontwerp en de ontwerper in de energietransitie.

Het lectoraat Stedenbouw - Future Urban Regions, is een samenwerkingsproject van de zes Academies van Bouwkunst in Amsterdam, Arnhem, Groningen, Maastricht, Rotterdam en Tilburg. Het programma is gericht op de verbetering van de stad en de stedelijke omgeving en zal samenwerkingen organiseren tussen de Academies en de ruimtelijke opgaven van lokale en regionale overheden.