Impressie van de Day of the Teacher-Researcher 2024

Het AHK Research Centre organiseert jaarlijks de Day of the Teacher- Researcher. Deze dag is open voor alle onderzoekers binnen de AHK, ongeacht de fase van hun onderzoek of hun onderwijsniveau. Het thema van dit jaar was Learning Together Across Difference, met als curator Professional Doctorate kandidaat S†ëfan Schäfer.

Lees het uitgebreide programma hier terug.

Lunch en introductie

We begonnen de Day of the Teacher-Researcher 2024 met een gezamenlijke lunch in het IDlab. Vervolgens heette Stella Blom, hoofd van het AHK Research Centre, iedereen welkom waarna projectleider van de dag Maartje Hermsen vertelde hoe onderzoek aan de AHK is georganiseerd en hoe het Research Centre dit ondersteunt. Curator S†ëfan Schäfer gaf een korte inleiding op het thema ‘Learning Together Across Difference’ en de opzet van de ruimte. Vervolgens nodigden lectoren Rosa te Velde en Laura Cull ons via vragen als ‘waar ben je thuis?’ en ‘wat is voor jou een belangrijke bron van kennis?’ uit om onze plek in de ruimte te vinden en met elkaar in gesprek te gaan.

Zes inspirerende presentaties

Het programma zelf was verdeeld in drie onderdelen, elk met twee presentaties. Deze structuur zorgde voor een gevarieerd aanbod aan presentaties, wat een mooie weerspiegeling was van de diversiteit aan onderzoek aan de AHK.

In het eerste onderdeel, gericht op ‘in- en uitzoomen in relatie tot lichaam en discipline’, gaf docent-onderzoeker Rose A. Akras een presentatie over haar onderzoek 'Mapping Movement Research Classes based on Somatic Movement'. Ze ontwikkelde een visuele mapping methode om haar lessen en belichaamde ervaring met studenten aan de AHK in kaart te brengen en de anatomie van beweging inzichtelijk te maken. Vervolgens liet ze ons ervaren dat botten een duidelijke vorm hebben, maar geen harde, koude of onbeweeglijke lichaamsdelen zijn. Het is levend weefsel dat ook vloeibare en zachte elementen bevat. Daarnaast zijn spieren omhuld door fascia, een bindweefsel dat een ‘ground substance’ bevat met een gel-achtige textuur. Zo kunnen de weefsels soepel langs elkaar glijden.  

Daarna presenteerde Amit Gur zijn PhD-onderzoek ‘Form and Material in Visual and Auditory Perceptions’, ondersteund door een lezing, visuele presentatie en muziekfragmenten. In dit interdisciplinaire onderzoek creëert hij auditieve analogieën voor de visuele fenomenen van vorm en structuur. In zijn presentatie liet hij zien en horen hoe we vorm kunnen begrijpen vanuit de contouren ervan en structuur juist vanuit onbegrensdheid. Om ons te laten begrijpen dat je
ook vanuit structuur kunt componeren in plaats vanuit vorm, liet hij ons het verschil eerst zien met beelden om ons het daarna te laten horen.

Het tweede onderdeel behandelde ‘Overdracht van en leren met in een transculturele en inter-species context’. Rafael Reina Camara presenteerde zijn onderzoek en het bredere, internationale onderzoeksproject 'Transcultural Transmission of Musical Knowledge', ondersteund door muziekfragmenten. Hierin liet hij zien hoe leren van én met verschillende culturen kan bijdragen aan de creatie en uitvoering van nieuwe muziek, bijvoorbeeld binnen de
Carnatische muziektraditie uit Zuid-India.

Vervolgens nam Marit van Dijk ons mee in haar onderzoeksproject 'Thinking with Birds', waarin ze de (veranderende) ritmes en gewoonten van vier vogelsoorten in Amsterdam onderzoekt: de halsbandparkiet, de haan, de blauwe reiger en de wilde eend. Zij onderzoekt dit met wisselende groepen deelnemers in workshops in de stad. Vandaag liet zij ons met vogelperiscopen het perspectief van een vogel ervaren. 

Het laatste onderdeel verdiepte het thema ‘artistieke praktijken en/of activisme in relatie tot pedagogie’. Nathalie Roos presenteerde haar individuele promotietraject 'To Throw Oneself into the Fray', wat zich bevindt op het snijvlak van artistiek activisme, sociale en politieke participatie, kunst- en burgerschapseducatie en empirisch onderzoek. Ook deelde ze de resultaten van haar huidige onderzoek naar het kunst- en burgerschapsproject 'Dealing with the Real Stuff', waarin leerlingen van een middelbare school in Amsterdam activistische kunst bestudeerden en zich bezighielden met artistiek activisme. 


Het onderdeel werd afgesloten door Panagiotis Panagiotakopoulos, ook bekend als Taka Taka, die in mei met zijn Professional Doctorate aan de AHK begint. De centrale vraag van zijn onderzoeksproject is: Hoe kan 'drag mothering', met haar verschillende praktijken, een pedagogie vormen voor het bevorderen van meer empathische, sociale en creatieve relaties in de context van subculturen en kunstacademies? Hij deed verschillende oefeningen met ons, waaronder een tekenoefening, om vrijer te denken over zelfexpressie en hoe we studenten hierin kunnen begeleiden.

Stella Blom, hoofd van het AHK Research Centre, heet iedereen welkom

Stella Blom, hoofd van het AHK Research Centre, heet iedereen welkom

Maartje Hermsen, projectleider van de Day of the Teacher-Researcher

Maartje Hermsen, projectleider van de Day of the Teacher-Researcher

Curator Stëfan Schäfer geeft een korte inleiding op het thema ‘Learning Together Across Difference’

Curator Stëfan Schäfer geeft een korte inleiding op het thema ‘Learning Together Across Difference’

Lectoren Rosa te Velde en Laura Cull

Lectoren Rosa te Velde en Laura Cull

Bezoekers vinden hun plek in de ruimte tijdens een oefening

Bezoekers vinden hun plek in de ruimte tijdens een oefening

Lector Rosa te Velde en projectleider Maartje Hermsen

Lector Rosa te Velde en projectleider Maartje Hermsen

Dankzij schelpen leerden bezoekers op een andere manier de botten in hun lichaam te voelen

Dankzij schelpen leerden bezoekers op een andere manier de botten in hun lichaam te voelen

Haargel hielp bezoekers hun gewrichten beter te begrijpen

Haargel hielp bezoekers hun gewrichten beter te begrijpen

Rose A. Akras presenteert haar werk

Rose A. Akras presenteert haar werk

Bezoekers luisteren geboeid naar docent-onderzoeker Rose A. Akras

Bezoekers luisteren geboeid naar docent-onderzoeker Rose A. Akras

Amit Gur presenteert zijn PhD-onderzoek

Amit Gur presenteert zijn PhD-onderzoek

Rafael Reina Camara presenteert zijn onderzoek

Rafael Reina Camara presenteert zijn onderzoek

Marit van Dijk presenteert haar onderzoeksproject

Marit van Dijk presenteert haar onderzoeksproject

Marit van Dijk liet ons met vogelperiscopen het perspectief van een vogel ervaren

Marit van Dijk liet ons met vogelperiscopen het perspectief van een vogel ervaren

Panagiotis Panagiotakopoulos, ook bekend als Taka Taka, en curator Stëfan Schäfer

Panagiotis Panagiotakopoulos, ook bekend als Taka Taka, en curator Stëfan Schäfer

Panagiotis Panagiotakopoulos, ook bekend als Taka Taka

Panagiotis Panagiotakopoulos, ook bekend als Taka Taka

Bezoekers doen een tekenoefening, om vrijer te denken over zelfexpressie en hoe ze studenten hierin kunnen begeleiden

Bezoekers doen een tekenoefening, om vrijer te denken over zelfexpressie en hoe ze studenten hierin kunnen begeleiden

Impressies van bezoekers

Vijftig mensen namen deel aan deze editie van de Day of the Teacher-Researcher. Door de dag heen deelden een aantal van hen hun indrukken van de dag en hun motivatie om deel te nemen.

Hans Nieuwenhuijsen, docent bij het Conservatorium van Amsterdam: Het was een hele goede dag. Ik heb veel verschillende dingen gezien en met veel verschillende mensen gesproken. Ik denk dat het nu stukken duidelijker is welke opties er zijn om onderzoek te doen aan de AHK, en dat was wel het doel waarvoor ik hier was gekomen.’

Nancy van Asseldonk, docent aan de Reinwardt Academie: 'Ik ben zelf bezig met onderzoek binnen het onderwijs en nieuwsgierig naar waar collega’s mee bezig zijn, maar ben vooral geïnteresseerd naar het leggen van de verbinding tussen onderzoek en studenten. Zelf zet ik tegenwoordig vaak fotografie hiervoor in.'

Rose A. Akras, docent en onderzoeker aan de Academie voor Theater en Dans: 'Ondanks de verscheidenheid aan disciplines en thema's, vond ik juist de paralellen tussen de presentaties heel interessant en die hebben me echt weer op nieuwe ideeën gebracht.'

Marieke Veldema, projectcommunicatieadviseur Servicebureau (SB): 'Onderzoek is een belangrijke poot van de AHK, waar ik als medewerker van de afdeling Communicatie van het SB graag van op de hoogte wil blijven. Na het zien van de verslagen en aftermovie van vorig jaar had ik het idee echt iets gemist te hebben, en wilde ik er per se vandaag bij zijn. Ik raad ook mijn collega’s die niet direct met onderzoek te maken hebben, maar wel bijvoorbeeld met interdisciplinariteit aan om hier in de toekomst aan deel te nemen.'

Stella Blom, hoofd van het AHK Research Centre: 'Ik ben erg blij met het enthousiasme waarmee de deelnemers/bezoekers gekomen zijn en met de zorgvuldige opbouw en variatie van de dag en de onverwachte ontmoetingen. Dat zijn dingen die ik voor de volgende editie van de Day of the Teacher-Researcher mee wil nemen.'

Tanja Vranic, subsidie-adviseur bij het Research Centre: 'Heel fijn en interessant om te horen dat de deelnemers hier nieuwsgierig zijn naar hoe het onderzoek op de AHK ingericht is en hoe ze met collega’s kunnen linken. Dit is precies wat wij willen; dat er meer bekendheid komt over wat het Research Centre en de lectoren doen, want er gebeurt zoveel en het is nog zo weinig zichtbaar.'

Vivianne Rodrigues de Brito, docent-onderzoeker aan de Academie voor Theater en Dans: 'Ik ben hier omdat ik zelf voor het eerst research ga doen en benieuwd ben naar hoe collega’s dat aanpakken.'

David Keuning, beleidsmedewerker onderzoek en onderwijs bij de Academie van Bouwkunst en beleidsmedewerker bij het Research Centre: 'Allereerst vind ik het heel erg leuk om te zien wat er aan onderzoek gebeurt aan de AHK in het algemeen. Ik vond veel verhalen interessant, bijvoorbeeld dat van Amit Gur en het architectonische aspect in zijn presentatie, of dat van Nathalie Roos, waarin ze beschrijft hoe de lessen aan de middelbare schoolleerlingen door hen ervaren worden.'

Amit Gur, docent-onderzoeker aan het Conservatorium van Amsterdam: 'Voor mij ging de dag om passie. Ik vond het een inspirerende dag, vanwege de ontmoeting met mensen die hun passie in onderzoek, in alle diversiteit volgen.'

S†ëfan Schäfer, curator van het programma en Professional Doctorate kandidaat aan de Academie voor Theater en Dans: 'Ik wist niet helemaal wat ik moest verwachten, maar het liep sowieso helemaal boven verwachting. Inspirerend om te kijken naar hoe anderen bezig zijn, heel verschillend zijn, of op een andere manier werken.'

Kelly de Wildt, adviseur onderzoekscommunicatie: 'Ik ben deze week begonnen als adviseur onderzoekscommunicatie, waarvan een deel voor het Research Centre, dus voor mij is het ontzettend leuk om gelijk een event van het RC mee te maken en om de verbinding te zien. Ik vond de Day of the Teacher-Reseacher een verrassende, inspirerende en interactieve dag vol met nieuwe inzichten en met een fijne balans van uiteenlopende presentaties en onderzoeken.'

Dubbelinterview met Gina Sanches en Annebel Huijboom

Annebel, docent-onderzoeker bij de Reinwardt Academie: 'De uitnodiging via het lectoraat maakte me nieuwsgierig, aangezien ik ook bezig ben met onderzoek, in mijn geval naar een medisch onderwerp in het erfgoed; naar borstvoeding in de dagelijkse praktijk. De AHK staat wel bekend om kunst en performance, erfgoed is daarin misschien wat minder aansprekend aanwezig en ik vind het wel interessant om te zien hoe wij daar dan wel in staan.'

Gina, docent bij de Breitner Academie en onderzoeker bij het lectoraat Kunsteducatie: 'Ik wist dat niet van jou, zo hoor ik ook nog eens wat! Ik hoorde het ook via het lectoraat, en omdat ik in januari een onderzoek over kunsteducatie ben gestart, waarin ook de vraag of je educatie als kunstvorm kunt zien aan de orde komt, was ik getriggerd door de beschrijving over de beweging, de interactieve oefeningen in het programma. Ik hoop ook iets mee te nemen voor mijn eigen onderzoek, bv. hoe je data verzamelt.'

Annebel: 'Dat laatste geldt ook voor mij, dat je niet zozeer inhoudelijk uit gaat wisselen vandaag, maar meer ervaringen uitwisselt over hoe je het allemaal aanpakt.'
 

Delen