Day of the Teacher-Researcher 2024

Het AHK Research Centre organiseert jaarlijks de Day of the Teacher- Researcher. Open voor alle onderzoekers binnen de AHK, in elke fase van hun onderzoek, op elk onderwijsniveau. Het thema van dit jaar: Learning Together Across Difference. Curator: Professional Doctorate kandidaat Stëfan Schäfer.

Er is veel onderzoek gaande binnen de AHK en er zit veel urgentie en toewijding in de projecten die we uitvoeren. Daarom bieden we de mogelijkheid om door de verschillende academies heen samen te komen om kennis over de inhoud van ons onderzoek en onze werkwijzen uit te wisselen, waardoor een ruimte van gezamenlijke verkenning ontstaat.

Werk je aan de AHK en doe je onderzoek of ben je geïnteresseerd in onderzoek? Dan ben je van harte uitgenodigd om erbij te zijn op dinsdag 19 maart, 12:30 – 18:00.

Programma

12.30 - 13:00 Lunch 
13:00 - 13:45 Intro + gezamenlijke oefeningen
13:45 - 15:05 Onderdeel 1: In- en uitzoomen in relatie tot lichaam en discipline 
(sprekers: Rose A. Akras, Amit Gur) 
15:05 - 16:25 Onderdeel 2: Overdracht van en leren met in een transculturele en inter-species context (sprekers: Rafael Reina, Marit van Dijk) 
16:25 - 17:45 Onderdeel 3: artistieke praktijken en/of activisme in relatie tot pedagogie 
(sprekers: Nathalie Roos, Panagiotis Panagiotakopoulos alias Taka Taka) 
17:45 - 18:00 Afsluiting 
18:00 – 19:00 Borrel en napraat 

Bekijk hier de impressie van vorig jaar.

Deel I

Het eerste deel heeft als onderwerp in- en uitzoomen in relatie tot lichaam en disciplines: 
Rose A. Akras - 'Mapping Somatic based Movement Research - Zooming in, Branching out (first phase)’
Mapping Somatic Based Movement Research is een individueel onderzoek dat bedoeld was om te verduidelijken en te registreren hoe Rose's lessen vorm krijgen. In eerste instantie wilde Rose het onderzoek omzetten in een richtlijn of didactisch materiaal, maar in dialoog met leden van de ATD's Embodied Knowledge Research Group, realiseerde ze zich dat haar onderzoek de potentie heeft om een bredere gemeenschap te verbinden en om interstitiële ruimte te geven voor creatiever onderzoek. De kaart die ze tot nu toe heeft ontwikkeld, is onlangs gedeeld binnen een groep van somatische beoefenaars/onderzoekers in Brazilië, terwijl hij binnen de ATD alleen is gedeeld in de beginfase en onder de EKRG. De Dag van de Teacher-Researcher biedt een kans om de ontwikkeling van de kaart in een verder, maar nog niet afgerond stadium te delen, en de feedbackcirkel uit te breiden via onderzoekers van alle academies binnen de AHK, wat relevant is voor de verdere ontwikkeling van de kaart. Rose zal een presentatie geven gecombineerd met korte oefeningen.

Amit Gur - ‘Form and Material in Visual and Auditory Perceptions’
Amit Gur is werkt aan zijn Ph.D. project 'Form and Material in Visual and Auditory Perceptions', dat gaat over het creëren van auditieve analogieën voor de fenomenen van visuele vorm en materiaal. Dit onderzoek is interdisciplinair en behoort tot de vakgebieden Experimentele Psychologie, Filosofie en Artistiek Onderzoek. Amit verwerkt zijn onderzoek in verschillende vakken aan het CvA, waardoor het pedagogische aspect op dit moment goed is verankerd. Omdat het een interdisciplinair onderzoek is, roept de Day of the Teacher-Researcher de interesse op van onderzoekers uit alle academische disciplines binnen de AHK. Amit zal een deel van zijn onderzoek presenteren in de vorm van een lezing, vergezeld van een visuele presentatie en muzikale voorbeelden.

Deel II

Het tweede deel richt zich op overdracht van en leren met in een transculturele en intersoorte-lijke context: 
Rafael Reina Camara - 'Transcultural Transmission of Musical knowledge'
Rafael Reina Camara maakt deel uit van een internationaal postdoctoraal onderzoeksproject met 7 onderzoekers van over de hele wereld onder de naam 'Transcultural Transmission of Musical Knowledge'. Uitgaande van het interculturele aspect van het onderzoek, zal Rafael vertellen hoe het leren van en met verschillende culturen enorm kan bijdragen aan de creatie van nieuwe muziek, zowel gecomponeerd als geïmproviseerd, en de uitvoering ervan. Dit zijn de onderzoeksvragen van het project:

  1. Hoe communiceren verschillende culturen en tradities hun lokale muzikale kennis en systemen, zowel intern als intercultureel?
  2. Welke nieuwe methodologieën zijn nodig om deze communicatieprocessen te begrijpen?
  3. Hoe kunnen muzikale en culturele vertaal-, transformatie- en conserveringsprocessen bijdragen aan educatieve behoeften en meer gelijkwaardige literaciteiten over de hele wereld?

Rafael's presenteert de belangrijkste punten en doelen van het onderzoek, eventueel vergezeld met een paar korte muzikale voorbeelden.


Marit van Dijk - 'Thinking with Birds'
Marit van Dijk werkt als onderzoeker bij het lectoraat van de Reinwardt Academie en is tevens coördinator van het Heritage Lab. Haar werk richt zich op de wisselwerking tussen ge-schiedenis, openbare ruimte en cultureel geheugen. Momenteel werkt ze aan Thinking with Birds, een onderzoeksproject van een jaar over interacties met vogels in een stedelijke context. Dit project wil de kritische beschouwing van dichotomieën tussen natuur en cultuur in het dagelijks leven verbeteren. Deze presentatie bespreekt de theorieën en praktijken die betrokken zijn bij dit project en faciliteert een discussie over hoe onderzoekspraktijken ontmoetingen tussen verschillende manieren van weten kunnen faciliteren. Marit zal een presentatie geven inclusief kleine praktijken. 

Deel III

Het derde deel richt zich op artistieke praktijken en activisme in relatie tot pedagogie: 
Nathalie Roos - 'To Throw Oneself into the Fray' 

Nathalie Roos volgt een individueel promotietraject (Kunst- en Cultuurstudies, Erasmus Universiteit/Lectoraat Kunsteducatie, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten) met betrekking tot artistiek activisme, sociale en politieke participatie, kunst- en burgerschapseducatie en empirisch onderzoek. Ze zal voorbeelden en theorie toelichten over artistiek activisme als inspiratiebron voor nieuwe en creatieve vormen van sociale en politieke participatie. Ze zal ook de resultaten delen van haar huidige onderzoek naar het kunst- en burgerschapsproject 'Dealing with the real stuff', waarin leerlingen van een middelbare school in Amsterdam activistische kunst bestudeerden en zich bezighielden met artistiek activisme. Een paar voorbeelden:

  • theoretische en empirische kennis over de verbinding tussen artistiek activisme en pedagogische principes van kunst- en burgerschapseducatie
  • ervaringen en leerresultaten van studenten
  • voorbeelden van interventies van studenten in de openbare ruimte
  • dilemma's en grenzen van activistische kunstpedagogie

Nathalie zal een PowerPoint presentatie geven en een discussie leiden over dilemma's/grenzen van en in kunsteducatie.

 
Panagiotis Panagiotakopoulos a.k.a. Taka Taka -'Drag Mothering as Pedagogy: Redressing Actions for the Oppressed'
Panagiotis Panagiotakopoulos is een voormalige DAS THIRD onderzoeker en begint nu aan zijn Professional Doctorate aan de ATD.Hoe kan 'drag mothering', met haar verschillende praktijken, een pedagogie vormen voor het bevorderen van meer empathische sociale en creatieve relaties in subculturele en kunstacademische contexten? Panagiotis Panagiotakopoulos ,alias Taka Taka zal zijn ervaring met drag mothering delen als een katalysator voor kunstacademische en queer/drag/HIV advocacy domeinen in de vorm van een performance lezing. Taka Taka gebruikt methodologieën van drag mothering als discoursvorming en -verspreiding, queer pedagogieën van empowerment en het creëren en koesteren van ruimte voor 'queer care'. Deze methoden en domeinen zullen worden gedemonstreerd in zijn PD-proces. Zijn lezing bevat visuals, kleine oefeningen en zal een hoop energie verspreiden.

Het hoofdprogramma wordt gevolgd door drankjes en hapjes en de gelegenheid om met alle deelnemers van de dag te praten.

Meer informatie over de inhoud van deze onderzoeken of onderzoek aan de AHK? Bezoek de websites van onze zes academies en lectoraten of stuur een e-mail naar het AHK Research Centre.

Delen